Online prihláška

Vyberte si kurz - môžete označiť súčasne aj viac kurzov

Cena spolu: 0,00 €

5Ma1 1.etapa - Príprava na prijímacie pohovory 2024/2025

5. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 5. ročníkov na osemročné gymnáziá z matematiky.
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 10,20 € / hod

5Mb1 1.etapa - Miniskupinka - Príprava na prijímacie pohovory 2024/2025

5. ročníky ZŠ


Kurz prípravy žiakov 5. ročníkov na osemročné gymnáziá z matematiky.
Skupina: do 5 žiakov
Cena: 14,10 € / hod

5Mc 1.etapa - Miniskupinka Príprava na prijímacie pohovory 2023/2024

5. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 5. ročníkov na osemročné gymnáziá z matematiky.
Skupina: do 5 žiakov
Cena: 14,10 € / hod

5Mg 1.etapa - Príprava na prijímacie pohovory 2024/2025

5. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 5. ročníkov na osemročné gymnáziá z matematiky.
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 10,20 € / hod

5Sa1 1.etapa - Príprava na prijímacie pohovory 2024/2025

5. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 5. ročníkov na osemročné gymnáziá zo slovenského jazyka.
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 10,20 € / hod

5Sb 1.etapa- Miniskupinka- Príprava na prijímacie pohovory 2024/25

5. ročníky ZŠSkupina: do 5 žiakov
Cena: 10,20 € / hod

5Sc1 1.etapa - Príprava na prijímacie pohovory 2024/2025

5. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 5. ročníkov na osemročné gymnáziá zo slovenského jazyka.
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 10,20 € / hod

5Sd1 1.etapa - Miniskupinka - Príprava na prijímacie pohovory 2024/2025

5. ročníky ZŠ


<p><span style="font-size: 14px; letter-spacing: 0.14px;">Príprava žiakov 5. ročníkov na osemročné gymnáziá zo slovenského jazyka.</span><br></p>
Skupina: do 5 žiakov
Cena: 14,10 € / hod

8Ma Príprava na prijímacie pohovory 2024/2025

8. ročníky ZŠ


<span style="font-weight: bold;">Príprava žiakov 8.ročníkov na bilingválne gymnáziá z matematiky</span>
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 10,20 € / hod

8Mb Príprava na prijímacie pohovory 2024/2025

8. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 8. ročníkov na bilingválne gymnáziá z matematiky.
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 10,20 € / hod

8Mc Príprava na prijímacie pohovory 2024/2025

8. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 8. ročníkov na bilingválne gymnáziá z matematiky.
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 10,20 € / hod

8Md Miniskupinka-Príprava na prijímacie pohovory 2024/2025

8. ročníky ZŠ


Kurz prípravy žiakov 8. ročníkov na bilingválne gymnáziá z matematiky.
Skupina: do 5 žiakov
Cena: 14,10 € / hod

8Sa Príprava na prijímacie pohovory 2024/2025

8. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 8. ročníkov na bilingválne gymnázia zo slovenského jazyka.
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 10,20 € / hod

8Sc Príprava na prijímacie pohovory 2024/2025

8. ročníky ZŠ


Kurz prípravy žiakov 8. ročníkov na bilingválne gymnáziá zo slovenského jazyka.
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 10,20 € / hod

8Sd Príprava na prijímacie pohovory 2024/2025

8. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 8. ročníkov na bilingválne gymnáziá zo slovenského jazyka.
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 10,20 € / hod

9Ma Prijímacie pohovory a TESTOVANIE (MONITOR) 9 2024/2025

9. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 9. ročníkov na TESTOVANIE (MONITOR) 9 a prijímacie pohovory z matematiky na štvorročné gymnáziá a SŠ.
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 10,20 € / hod

9Mb Prijímacie pohovory a TESTOVANIE (MONITOR) 9 2024/2025

9. ročníky ZŠ


<span style="letter-spacing: 0.14px;">Príprava žiakov 9. ročníkov na TESTOVANIE (MONITOR) 9 a prijímacie pohovory z matematiky na štvorročné gymnáziá a SŠ.</span>
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 10,20 € / hod

9Mc Miniskupinka Prijímacie pohovory a TESTOVANIE 9 2024/2025

9. ročníky ZŠ


Príprava&nbsp;<span style="letter-spacing: 0.14px;">žiakov 9. ročníkov na TESTOVANIE (MONITOR) 9 a prijímacie pohovory z matematiky na štvorročné gymnáziá a SŠ.</span>
Skupina: do 5 žiakov
Cena: 14,10 € / hod

9Md Prijímacie pohovory a Testovanie (MONITOR) 9 2024/2025

9. ročníky ZŠ


<span style="letter-spacing: 0.14px;">Príprava žiakov 9. ročníkov na TESTOVANIE (MONITOR) 9 a prijímacie pohovory z matematiky na štvorročné gymnáziá a SŠ.</span>
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 10,20 € / hod

9Sa Príprava na príjímacie pohovory a TESTOVANIE (MONITOR) 9 2024/2025

9. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 9.ročníkov na príjímacie pohovory a TESTOVANIE (MONITOR) 9 zo slovenského jazyka
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 10,20 € / hod

9Sc Príprava na príjímacie pohovory a TESTOVANIE (MONITOR) 9 2024/2025

9. ročníky ZŠ


<span style="letter-spacing: 0.14px;">Príprava žiakov 9.ročníkov na príjímacie pohovory a TESTOVANIE (MONITOR) 9 zo slovenského jazyka.</span>
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 10,20 € / hod

9Sd Prijímacie pohovory a TESTOVANIE (MONITOR) 9 2024/2025

9. ročníky ZŠ


<span style="letter-spacing: 0.14px;">Príprava žiakov 9.ročníkov na príjímacie pohovory a TESTOVANIE (MONITOR) 9 zo slovenského jazyka.</span>
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 10,20 € / hod

ONLINE - 8Sb Príprava na prijímacie pohovory 2024/2025

8. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 8. ročníkov na bilingválne gymnáziá zo slovenského jazyka.
Skupina: do 12 žiakov
Cena: 10,20 € / hod

ONLINE - 9Sb Prijímacie pohovory a TESTOVANIE (MONITOR) 9 2024/2025

9. ročníky ZŠ


<span style="letter-spacing: 0.14px;">Príprava žiakov 9.ročníkov na príjímacie pohovory a TESTOVANIE (MONITOR) 9 zo slovenského jazyka.</span>
Skupina: do 12 žiakov
Cena: 10,20 € / hod

Cena spolu: 0,00 €

Máte záujem o INTENZÍVNE DOUČOVANIE?
Vyplňte rýchly formulár a príhláste sa na kurz v termíne, ktorý vám vyhovuje.

Adresa: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, vstup do budovy na rohu Vajnorskej a Družstevnej ulice

Kontakt: 0905 81 52 91, kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie

Adresa
Vajnorská 8/A
831 04 Bratislava
vstup do budovy na rohu Vajnorskej a Družstevnej ulice
Kontakt
0905 81 52 91
kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie

Adresa
Vajnorská 8/A
831 04 Bratislava
vstup do budovy na rohu Vajnorskej a Družstevnej ulice
Kontakt
0905 81 52 91
kontakt@intenzivne.sk

Právne informácie

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie