Online prihláška

Vyberte si kurz - môžete označiť súčasne aj viac kurzov

Cena spolu: 0,00 €

5Ma 1.etapa - Príprava na prijímacie pohovory 2023/2024

5. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 5. ročníkov na osemročné gymnáziá z matematiky.
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 10,00 € / hod

5Ma2 2.etapa - Príprava na prijímacie pohovory 2023/2024

5. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 5. ročníkov na osemročné gymnáziá z matematiky.
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 10,00 € / hod

5Mc 1.etapa - Príprava na prijímacie pohovory 2023/2024

5. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 5. ročníkov na osemročné gymnáziá z matematiky.
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 10,00 € / hod

5Mc2 2.etapa - Príprava na prijímacie pohovory 2023/2024

5. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 5. ročníkov na osemročné gymnáziá z matematiky.
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 10,00 € / hod

5Md 1. etapa - Miniskupinka - Príprava na prijímacie pohovory 2023/2024

5. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 5. ročníkov na osemročné gymnáziá z matematiky.
Skupina: do 5 žiakov
Cena: 13,90 € / hod

5Md Miniskupinka - Príprava na prijímacie pohovory a Testovanie 5 2023/2024

5. ročníky ZŠ


<p><span style="font-size: 14px; letter-spacing: 0.14px;">Kurz prípravy žiakov 5. ročníkov na osemročné gymnáziá z matematiky.</span><br></p>
Skupina: do 5 žiakov
Cena: 13,90 € / hod

5Mg 1.etapa - Príprava na prijímacie pohovory 2023/2024

5. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 5. ročníkov na osemročné gymnáziá z matematiky.
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 10,00 € / hod

5Mg2 2.etapa - príprava na prijímacie pohovory 2023/2024

5. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 5. ročníkov na osemročné gymnáziá z matematiky.
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 10,00 € / hod

5Sa 1.etapa - Príprava na prijímacie pohovory 2023/2024

5. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 5. ročníkov na osemročné gymnáziá zo slovenského jazyka.
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 10,00 € / hod

5Sb2 2.etapa - Príprava na príjímacie pohovory 2023/2024

5. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 5. ročníkov na osemročné gymnáziá zo slovenského jazyka.
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 10,00 € / hod

5Sd 1.etapa - Miniskupinka - Príprava na prijímacie pohovory a Testovanie 5 2023/2024

5. ročníky ZŠ


<p><span style="font-size: 14px; letter-spacing: 0.14px;">Príprava žiakov 5. ročníkov na osemročné gymnáziá zo slovenského jazyka.</span><br></p>
Skupina: do 5 žiakov
Cena: 13,90 € / hod

5Se Miniskupina - príprava na prijímacie pohovory a Testovanie 5 2023/2024

5. ročníky ZŠ


<p><span style="font-size: 14px; letter-spacing: 0.14px;">Príprava žiakov 5. ročníkov na osemročné gymnáziá zo slovenského jazyka</span><br></p>
Skupina: do 5 žiakov
Cena: 13,90 € / hod

8Mb Miniskupina - Príprava na prijímacie pohovory 2023/2024

8. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 8. ročníkov na bilingválne gymnáziá z matematiky.
Skupina: do 5 žiakov
Cena: 13,90 € / hod

8Mb2 2.etapa Miniskupina - Príprava na prijímacie pohovory 2023/2024

8. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 8. ročníkov na bilingválne gymnáziá z matematiky.
Skupina: do 5 žiakov
Cena: 13,90 € / hod

8Mc Príprava na prijímacie pohovory 2023/2024

8. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 8. ročníkov na bilingválne gymnáziá z matematiky.
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 10,00 € / hod

8Mc2 2.etapa Príprava na prijímacie pohovory 2023/2024

8. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 8. ročníkov na bilingválne gymnáziá z matematiky.
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 10,00 € / hod

8Sa Príprava na prijímacie pohovory 2023/2024

8. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 8. ročníkov na bilingválne gymnázia zo slovenského jazyka.
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 10,00 € / hod

8Sc Príprava na prijímacie pohovory 2023/2024

8. ročníky ZŠ


Kurz prípravy žiakov 8. ročníkov na bilingválne gymnáziá zo slovenského jazyka.
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 10,00 € / hod

8Sc2 2.etapa Príprava na prijímacie pohovory 2023/2024

8. ročníky ZŠ


Kurz prípravy žiakov 8. ročníkov na bilingválne gymnáziá zo slovenského jazyka.
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 10,00 € / hod

8Sd Príprava na prijímacie pohovory 2023/2024

8. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 8. ročníkov na bilingválne gymnáziá zo slovenského jazyka.
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 10,00 € / hod

9Ma Prijímacie pohovory a TESTOVANIE (MONITOR) 9 2023/2024

9. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 9. ročníkov na TESTOVANIE (MONITOR) 9 a prijímacie pohovory z matematiky na štvorročné gymnáziá a SŠ.
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 10,00 € / hod

9Ma2 2.etapa Prijímacie pohovory a TESTOVANIE (MONITOR) 9 2023/2024

9. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 9. ročníkov na TESTOVANIE (MONITOR) 9 a prijímacie pohovory z matematiky na štvorročné gymnáziá a SŠ.
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 10,00 € / hod

9Mb - Prijímacie pohovory a TESTOVANIE (MONITOR) 9 2023/2024

9. ročníky ZŠ


<span style="letter-spacing: 0.14px;">Príprava žiakov 9. ročníkov na TESTOVANIE (MONITOR) 9 a prijímacie pohovory z matematiky na štvorročné gymnáziá a SŠ.</span>
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 10,00 € / hod

9Mb2 2.etapa - Prijímacie pohovory a TESTOVANIE (MONITOR) 9 2023/2024

9. ročníky ZŠ


<span style="letter-spacing: 0.14px;">Príprava žiakov 9. ročníkov na TESTOVANIE (MONITOR) 9 a prijímacie pohovory z matematiky na štvorročné gymnáziá a SŠ.</span>
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 10,00 € / hod

9Md Prijímacie pohovory a Testovanie (MONITOR) 9 2023/2024

9. ročníky ZŠ


<span style="letter-spacing: 0.14px;">Príprava žiakov 9. ročníkov na TESTOVANIE (MONITOR) 9 a prijímacie pohovory z matematiky na štvorročné gymnáziá a SŠ.</span>
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 10,00 € / hod

9Md2 2.etapa Prijímacie pohovory a Testovanie (MONITOR) 9 2023/2024

9. ročníky ZŠ


<span style="letter-spacing: 0.14px;">Príprava žiakov 9. ročníkov na TESTOVANIE (MONITOR) 9 a prijímacie pohovory z matematiky na štvorročné gymnáziá a SŠ.</span>
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 10,00 € / hod

9Mg Príprava na prijímacie pohovory a TESTOVANIE (MONITOR) 9 2023/2024

9. ročníky ZŠ


<span style="letter-spacing: 0.14px;">Príprava žiakov 9. ročníkov na TESTOVANIE (MONITOR) 9 a prijímacie pohovory z matematiky na štvorročné gymnáziá a SŠ.</span>
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 10,00 € / hod

9Mg2 2.etapa Príprava na prijímacie pohovory a TESTOVANIE (MONITOR) 9 2023/2024

9. ročníky ZŠ


<span style="letter-spacing: 0.14px;">Príprava žiakov 9. ročníkov na TESTOVANIE (MONITOR) 9 a prijímacie pohovory z matematiky na štvorročné gymnáziá a SŠ.</span>
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 10,00 € / hod

9Sa Príprava na príjímacie pohovory a TESTOVANIE (MONITOR) 9 2023/2024

9. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 9.ročníkov na príjímacie pohovory a TESTOVANIE (MONITOR) 9 zo slovenského jazyka
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 10,00 € / hod

9Sc Príprava na príjímacie pohovory a TESTOVANIE (MONITOR) 9 2023/2024

9. ročníky ZŠ


<span style="letter-spacing: 0.14px;">Príprava žiakov 9.ročníkov na príjímacie pohovory a TESTOVANIE (MONITOR) 9 zo slovenského jazyka.</span>
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 10,00 € / hod

9Sc2 2.etapa Príprava na príjímacie pohovory a TESTOVANIE (MONITOR) 9 2023/2024

9. ročníky ZŠ


<span style="letter-spacing: 0.14px;">Príprava žiakov 9.ročníkov na príjímacie pohovory a TESTOVANIE (MONITOR) 9 zo slovenského jazyka.</span>
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 10,00 € / hod

9Se Prijímacie pohovory a TESTOVANIE (MONITOR) 9 2023/2024

9. ročníky ZŠ


<span style="letter-spacing: 0.14px;">Príprava žiakov 9.ročníkov na príjímacie pohovory a TESTOVANIE (MONITOR) 9 zo slovenského jazyka.</span>
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 10,00 € / hod

ONLINE - 8Sb Príprava na prijímacie pohovory 2023/2024

8. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 8. ročníkov na bilingválne gymnáziá zo slovenského jazyka.
Skupina: do 15 žiakov
Cena: 10,00 € / hod

ONLINE - 8Sb2 2.etapa Príprava na prijímacie pohovory 2023/2024.

8. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 8. ročníkov na bilingválne gymnáziá zo slovenského jazyka.
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 10,00 € / hod

ONLINE - 9Mc Prijímacie pohovory a TESTOVANIE 9 2023/2024

9. ročníky ZŠ


Online príprava&nbsp;<span style="letter-spacing: 0.14px;">žiakov 9. ročníkov na TESTOVANIE (MONITOR) 9 a prijímacie pohovory z matematiky na štvorročné gymnáziá a SŠ.</span>
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 10,00 € / hod

ONLINE - 9Mc2 2. etapa Prijímacie pohovory a TESTOVANIE 9 2023/2024

9. ročníky ZŠ


Online príprava&nbsp;<span style="letter-spacing: 0.14px;">žiakov 9. ročníkov na TESTOVANIE (MONITOR) 9 a prijímacie pohovory z matematiky na štvorročné gymnáziá a SŠ.</span>
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 10,00 € / hod

ONLINE - 9Sb Prijímacie pohovory a TESTOVANIE (MONITOR) 9 2023/2024

9. ročníky ZŠ


<span style="letter-spacing: 0.14px;">Príprava žiakov 9.ročníkov na príjímacie pohovory a TESTOVANIE (MONITOR) 9 zo slovenského jazyka.</span>
Skupina: do 15 žiakov
Cena: 10,00 € / hod

ONLINE - 9Sb2 2.etapa Prijímacie pohovory a TESTOVANIE (MONITOR) 9 2023/2024

9. ročníky ZŠ


<span style="letter-spacing: 0.14px;">Príprava žiakov 9.ročníkov na príjímacie pohovory a TESTOVANIE (MONITOR) 9 zo slovenského jazyka.</span>
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 10,00 € / hod

Cena spolu: 0,00 €

Máte záujem o INTENZÍVNE DOUČOVANIE?
Vyplňte rýchly formulár a príhláste sa na kurz v termíne, ktorý vám vyhovuje.

Adresa: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, vstup do budovy na rohu Vajnorskej a Družstevnej ulice

Kontakt: 0905 81 52 91, kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie

Adresa
Vajnorská 8/A
831 04 Bratislava
vstup do budovy na rohu Vajnorskej a Družstevnej ulice
Kontakt
0905 81 52 91
kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie

Adresa
Vajnorská 8/A
831 04 Bratislava
vstup do budovy na rohu Vajnorskej a Družstevnej ulice
Kontakt
0905 81 52 91
kontakt@intenzivne.sk

Právne informácie

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie