Online prihláška

Vyberte si kurz - môžete označiť súčasne aj viac kurzov

Cena spolu: 0,00 €

5Ma 2021/2022

5. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 5. ročníkov na osemročné gymnáziá z matematiky.
Skupina: do 9 žiakov
Cena: 7,50 € / hod

5Mb 2021/2022

5. ročníky ZŠ


Kurz prípravy žiakov 5. ročníkov na osemročné gymnáziá z matematiky.
Skupina: do 12 žiakov
Cena: 7,50 € / hod

5Mc 2021/2022

5. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 5. ročníkov na osemročné gymnáziá z matematiky.
Skupina: do 9 žiakov
Cena: 7,50 € / hod

5Md 2021/2022

5. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 5. ročníkov na osemročné gymnáziá z matematiky.
Skupina: do 9 žiakov
Cena: 7,50 € / hod

5Sa 2021/2022

5. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 5. ročníkov na osemročné gymnáziá zo slovenského jazyka.
Skupina: do 9 žiakov
Cena: 7,50 € / hod

5Sb 2021/2022

5. ročníky ZŠSkupina: do 12 žiakov
Cena: 7,50 € / hod

5Sc 2021/2022

5. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 5. ročníkov na osemročné gymnáziá zo slovenského jazyka
Skupina: do 9 žiakov
Cena: 7,50 € / hod

5Sd 2021/2022

5. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 5. ročníkov na osemročné gymnáziá zo slovenského jazyka.
Skupina: do 9 žiakov
Cena: 7,50 € / hod

8Ma 2021/2022

8. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 8. na bilingválne gymnáziá z matematiky.
Skupina: do 12 žiakov
Cena: 7,50 € / hod

8Mb 2021/2022

8. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 8. ročníkov na bilingválne gymnáziá z matematiky.
Skupina: do 9 žiakov
Cena: 7,50 € / hod

8Mc 2021/2022

8. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 8. ročníkov na bilingválne gymnáziá z matematiky.
Skupina: do 9 žiakov
Cena: 7,50 € / hod

8Sa 2021/2022

8. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 8. a 9.ročníkov na bilingválne gymnázia zo slovenského jazyka.
Skupina: do 9 žiakov
Cena: 7,50 € / hod

8Sb 2021/2020

8. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 8. ročníkov na bilingválne gymnáziá zo slovenského jazyka.
Skupina: do 12 žiakov
Cena: 7,50 € / hod

8Sc 2021/2022

8. ročníky ZŠ


Kurz prípravy žiakov 8. ročníkov na bilingválne gymnáziá zo slovenského jazyka.
Skupina: do 9 žiakov
Cena: 7,50 € / hod

8Sd 2021/2022

8. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 8. ročníkov na bilingválne gymnáziá zo slovenského jazyka.
Skupina: do 9 žiakov
Cena: 7,50 € / hod

9Ma Prijímacie pohovory a TESTOVANIE 9 2021/2022

9. ročníky ZŠ


ONLINE Príprava žiakov 9. ročníkov na testovanie 9 a prijímacie pohovory z matematiky na štvorročné gymnáziá a SŠ.
Skupina: do 12 žiakov
Cena: 7,50 € / hod

9Mb Príprava na TESTOVANIE 9

9. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 9. ročníkov z matematiky na TESTOVANIE 9
Skupina: do 12 žiakov
Cena: 7,50 € / hod

9Mc Prijímacie pohovory a TESTOVANIE 9 2021/2022

9. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 9. ročníkov na testovanie 9 a prijímacie pohovory z matematiky na štvorročné gymnáziá a SŠ.
Skupina: do 12 žiakov
Cena: 7,50 € / hod

9Md 2021/2022 Prijímacie pohovory a Testovanie 9

9. ročníky ZŠ


Kurz prípravy žiakov 9. ročníkov z matematiky na prijímacie pohovory a TESTOVANIE 9 na štvorročné gymnáziá a SŠ.
Skupina: do 9 žiakov
Cena: 7,50 € / hod

9Sa Príprava na príjímacie pohovory a TESTOVANIE 9

9. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 9.ročníkov na príjímacie pohovory a TESTOVANIE 9 zo slovenského jazyka
Skupina: do 9 žiakov
Cena: 7,50 € / hod

9Sb Prijímacie pohovory a TESTOVANIE 9 2021/2022

9. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 9.ročníkov na prijímacie pohovory zo slovenského jazyka na štvorročné gymnáziá a stredné školy.
Skupina: do 12 žiakov
Cena: 7,50 € / hod

9Sc 2021/2022 Príjímacie pohovory a TESTOVANIE 9

9. ročníky ZŠ


Kurz prípravy žiakov 9. ročníkov zo slovenského jazyka na prijímacie pohovory a TESTOVANIE 9 na štvorročné gymnáziá a SŠ.
Skupina: do 9 žiakov
Cena: 7,50 € / hod

9Sd Prijímacie pohovory a TESTOVANIE 9 2020/2021

9. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 9.ročníkov na TESTOVANIE 9 a prijímacie pohovory zo slovenského jazyka.
Skupina: do 9 žiakov
Cena: 7,50 € / hod

9Sf TESTOVANIE 9

9. ročníky ZŠ


ONLINE príprava žiakov 9.ročníkov na Testovanie 9 zo slovenského jazyka.
Skupina: do 12 žiakov
Cena: 7,50 € / hod

Cena spolu: 0,00 €

Máte záujem o INTENZÍVNE DOUČOVANIE?
Vyplňte rýchly formulár a príhláste sa na kurz v termíne, ktorý vám vyhovuje.

Adresa: Administratívna budova Dom odborov, Vajnorská 1, Bratislava, vstup vchodom z Trnavského mýta, 3. poschodie

Kontakt: 0905 81 52 91, kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie

Adresa
Administratívna budova Dom odborov
Vajnorská 1, Bratislava
vstup vchodom z Trnavského mýta
3. poschodie
Kontakt
0905 81 52 91
kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie

Adresa
Administratívna budova Dom odborov
Vajnorská 1, Bratislava
vstup vchodom z Trnavského mýta
3. poschodie
Kontakt
0905 81 52 91
kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie