Online prihláška

Vyberte si kurz - môžete označiť súčasne aj viac kurzov

Cena spolu: 0,00 €

5Ma 1.etapa - Príprava na prijímacie pohovory 2023/2024

5. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 5. ročníkov na osemročné gymnáziá z matematiky.
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 10,00 € / hod

5Mb 1.etapa - Miniskupinka - Príprava na prijímacie pohovory 2023/2024

5. ročníky ZŠ


Kurz prípravy žiakov 5. ročníkov na osemročné gymnáziá z matematiky.
Skupina: do 5 žiakov
Cena: 15,00 € / hod

5Mc 1.etapa - Príprava na prijímacie pohovory 2023/2024

5. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 5. ročníkov na osemročné gymnáziá z matematiky.
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 10,00 € / hod

5Md 1. etapa - Miniskupinka - Príprava na prijímacie pohovory 2023/2024

5. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 5. ročníkov na osemročné gymnáziá z matematiky.
Skupina: do 5 žiakov
Cena: 15,00 € / hod

5Mg 1.etapa - Príprava na prijímacie pohovory 2023/2024

5. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 5. ročníkov na osemročné gymnáziá z matematiky.
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 10,00 € / hod

5Sa 1.etapa - Príprava na prijímacie pohovory 2023/2024

5. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 5. ročníkov na osemročné gymnáziá zo slovenského jazyka.
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 10,00 € / hod

5Sc 1.etapa - Príprava na prijímacie pohovory 2023/2024

5. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 5. ročníkov na osemročné gymnáziá zo slovenského jazyka
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 10,00 € / hod

5Sd 1.etapa - Miniskupinka - Príprava na prijímacie pohovory a Testovanie 5 2023/2024

5. ročníky ZŠ


<p><span style="font-size: 14px; letter-spacing: 0.14px;">Príprava žiakov 5. ročníkov na osemročné gymnáziá zo slovenského jazyka.</span><br></p>
Skupina: do 5 žiakov
Cena: 15,00 € / hod

8Mb Príprava na prijímacie pohovory 2023/2024

8. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 8. ročníkov na bilingválne gymnáziá z matematiky.
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 10,00 € / hod

8Mc Príprava na prijímacie pohovory 2023/2024

8. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 8. ročníkov na bilingválne gymnáziá z matematiky.
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 10,00 € / hod

8Mf - Príprava na prijímacie pohovory 2023/2024

8. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 8. ročníkov na bilingválne gymnáziá z matematiky.
Skupina: do 5 žiakov
Cena: 15,00 € / hod

8Sc Príprava na prijímacie pohovory 2023/2024

8. ročníky ZŠ


Kurz prípravy žiakov 8. ročníkov na bilingválne gymnáziá zo slovenského jazyka.
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 10,00 € / hod

8Sd Príprava na prijímacie pohovory 2023/2024

8. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 8. ročníkov na bilingválne gymnáziá zo slovenského jazyka.
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 10,00 € / hod

8Sg Príprava na prijímacie pohovory 2023/2024

8. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 8. ročníkov na bilingválne gymnáziá zo slovenského jazyka
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 10,00 € / hod

9Ma Prijímacie pohovory a TESTOVANIE 9 2023/2024

9. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 9. ročníkov na testovanie 9 a prijímacie pohovory z matematiky na štvorročné gymnáziá a SŠ.
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 10,00 € / hod

9Mb - Prijímacie pohovory a TESTOVANIE 9 2023/2024

9. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 9. ročníkov na prijímacie pohovory a TESTOVANIE 9 z matematiky
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 10,00 € / hod

9Md Prijímacie pohovory a Testovanie 9 2023/2024

9. ročníky ZŠ


Kurz prípravy žiakov 9. ročníkov z matematiky na prijímacie pohovory a TESTOVANIE 9 na štvorročné gymnáziá a SŠ.
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 10,00 € / hod

9Mg Prijímacie pohovory a TESTOVANIE 9 2023/2024

9. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 9. ročníkov na testovanie 9 a prijímacie pohovory z matematiky na štvorročné gymnáziá a SŠ.
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 10,00 € / hod

9Sc Príprava na príjímacie pohovory a TESTOVANIE 9 2023/2024

9. ročníky ZŠ


Kurz prípravy žiakov 9. ročníkov zo slovenského jazyka na prijímacie pohovory a TESTOVANIE 9 na štvorročné gymnáziá a SŠ.
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 10,00 € / hod

9Sd Prijímacie pohovory a TESTOVANIE 9 2023/2024

9. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 9.ročníkov na TESTOVANIE 9 a prijímacie pohovory zo slovenského jazyka
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 10,00 € / hod

9Se Prijímacie pohovory a TESTOVANIE 9 2023/2024

9. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 9.ročníkov na prijímacie pohovory a testovanie 9 zo slovenského jazyka.
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 10,00 € / hod

ONLINE - 8Sb Príprava na prijímacie pohovory 2023/2024

8. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 8. ročníkov na bilingválne gymnáziá zo slovenského jazyka.
Skupina: do 15 žiakov
Cena: 10,00 € / hod

ONLINE - 9Mc Prijímacie pohovory a TESTOVANIE 9 2023/2024

9. ročníky ZŠ


Online príprava žiakov 9. ročníkov na testovanie 9 a prijímacie pohovory z matematiky na štvorročné gymnáziá a SŠ.
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 10,00 € / hod

ONLINE - 9Sb Prijímacie pohovory a TESTOVANIE 9 2023/2024

9. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 9.ročníkov na prijímacie pohovory zo slovenského jazyka na štvorročné gymnáziá a stredné školy.
Skupina: do 15 žiakov
Cena: 10,00 € / hod

Cena spolu: 0,00 €

Máte záujem o INTENZÍVNE DOUČOVANIE?
Vyplňte rýchly formulár a príhláste sa na kurz v termíne, ktorý vám vyhovuje.

Adresa: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, vstup do budovy na rohu Vajnorskej a Družstevnej ulice

Kontakt: 0905 81 52 91, kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie

Adresa
Vajnorská 8/A
831 04 Bratislava
vstup do budovy na rohu Vajnorskej a Družstevnej ulice
Kontakt
0905 81 52 91
kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie

Adresa
Vajnorská 8/A
831 04 Bratislava
vstup do budovy na rohu Vajnorskej a Družstevnej ulice
Kontakt
0905 81 52 91
kontakt@intenzivne.sk

Právne informácie

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie