Online prihláška

Vyberte si kurz - môžete označiť súčasne aj viac kurzov

Cena spolu: 0,00 €

5Mc 1.etapa - príprava na prijímacie pohovory a Testovanie 5 2022/2023

5. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 5. ročníkov na osemročné gymnáziá z matematiky.
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 9,00 € / hod

5Md 1. etapa - príprava na prijímacie pohovory a Testovanie 5 2022/2023

5. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 5. ročníkov na osemročné gymnáziá z matematiky.
Skupina: do 5 žiakov
Cena: 10,00 € / hod

5Me BERNOLÁKOVO 1. etapa - príprava na prijímacie pohovory a Testovanie 5 2022/23

5. ročníky ZŠ


Kurzy v Bernolákove začínajú o 14.20 a končia o15:55. Príprava žiakov 5. ročníkov na osemročné gymnáziá z matematiky.
Skupina: do 12 žiakov
Cena: 8,50 € / hod

5Mg 1.etapa - príprava na prijímacie pohovory a Testovanie 5 2022/2023

5. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 5. ročníkov na osemročné gymnáziá z matematiky.
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 9,00 € / hod

5Sa 1.etapa - príprava na prijímacie pohovory a Testovanie 5 2022/2023

5. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 5. ročníkov na osemročné gymnáziá zo slovenského jazyka.
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 9,00 € / hod

5Sb 1.etapa - Príprava na príjímacie pohovory a TESTOVANIE 5 2022/2023

5. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 5. ročníkov na osemročné gymnáziá zo slovenského jazyka.
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 9,00 € / hod

5Sc 1.etapa - príprava na prijímacie pohovory a Testovanie 5 2022/2023

5. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 5. ročníkov na osemročné gymnáziá zo slovenského jazyka
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 9,00 € / hod

5Sd - BERNOLÁKOVO 1. etapa - príprava na prijímacie pohovory a Testovanie 5 2022/23

5. ročníky ZŠ


Kurzy v Bernolákove začínajú o 14.20 a končia o15:55. Príprava žiakov 5. ročníkov na osemročné gymnáziá zo slovenského jazyka.
Skupina: do 12 žiakov
Cena: 8,50 € / hod

8Ma Príprava na prijímacie pohovory 2022/2023

8. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 8.ročníkov na bilingválne gymnáziá z matematiky
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 9,00 € / hod

8Mb Príprava na prijímacie pohovory 2022/2023

8. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 8. ročníkov na bilingválne gymnáziá z matematiky.
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 9,00 € / hod

8Mc Prijímacie pohovory 2022/2023

8. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 8. ročníkov na bilingválne gymnáziá z matematiky.
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 9,00 € / hod

8Sa Príprava na prijímacie pohovory 2022/2023

8. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 8. a 9.ročníkov na bilingválne gymnázia zo slovenského jazyka.
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 9,00 € / hod

8Sc Príprava na prijímacie pohovory 2022/2023

8. ročníky ZŠ


Kurz prípravy žiakov 8. ročníkov na bilingválne gymnáziá zo slovenského jazyka.
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 9,00 € / hod

8Sd Príprava na prijímacie pohovory 2022/2023

8. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 8. ročníkov na bilingválne gymnáziá zo slovenského jazyka.
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 9,00 € / hod

9Ma Prijímacie pohovory a TESTOVANIE 9 2022/2023

9. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 9. ročníkov na testovanie 9 a prijímacie pohovory z matematiky na štvorročné gymnáziá a SŠ.
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 9,00 € / hod

9Md Prijímacie pohovory a Testovanie 9 2022/2023

9. ročníky ZŠ


Kurz prípravy žiakov 9. ročníkov z matematiky na prijímacie pohovory a TESTOVANIE 9 na štvorročné gymnáziá a SŠ.
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 9,00 € / hod

9Me Prijímacie pohovory a TESTOVANIE 9 2022/2023

9. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 9. ročníkov na TESTOVANIE 9 a prijímacie pohovory z matematiky.
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 9,00 € / hod

9Sa Príprava na príjímacie pohovory a TESTOVANIE 9 2022/2023

9. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 9.ročníkov na príjímacie pohovory a TESTOVANIE 9 zo slovenského jazyka
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 9,00 € / hod

9Sc Príjímacie pohovory a TESTOVANIE 9 2022/2023

9. ročníky ZŠ


Kurz prípravy žiakov 9. ročníkov zo slovenského jazyka na prijímacie pohovory a TESTOVANIE 9 na štvorročné gymnáziá a SŠ.
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 9,00 € / hod

9Sd Prijímacie pohovory a TESTOVANIE 9 2022/2023

9. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 9.ročníkov na TESTOVANIE 9 a prijímacie pohovory zo slovenského jazyka
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 9,00 € / hod

Doučovanie slovenského pravopisu pre 7., 8., a 9.ročník ZŠ

0. ročníky ZŠ


Doučovanie pravopisu pre žiakov II.stupňa ZŠ
Skupina: do 10 žiakov
Cena: 9,00 € / hod

Cena spolu: 0,00 €

Máte záujem o INTENZÍVNE DOUČOVANIE?
Vyplňte rýchly formulár a príhláste sa na kurz v termíne, ktorý vám vyhovuje.

Adresa: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, vstup do budovy na rohu Vajnorskej a Družstevnej ulice

Kontakt: 0905 81 52 91, kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie

Adresa
Vajnorská 8/A
831 04 Bratislava
vstup do budovy na rohu Vajnorskej a Družstevnej ulice
Kontakt
0905 81 52 91
kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie

Adresa
Vajnorská 8/A
831 04 Bratislava
vstup do budovy na rohu Vajnorskej a Družstevnej ulice
Kontakt
0905 81 52 91
kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie