Online prihláška

Vyberte si kurz - môžete označiť súčasne aj viac kurzov

Cena spolu: 0 €

5Ma2 2.etapa 2018/19

5. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 5. ročníkov na osemročné gymnáziá z matematiky.
Skupina: do 8 žiakov
Cena: 6,60 € / hod

5Mc1 1.etapa 2018/19

5. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 5. ročníkov na osemročné gymnáziá z matematiky.
Skupina: do 9 žiakov
Cena: 6,60 € / hod

5Md1 1.etapa 2018/19

5. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 5. ročníkov na osemročné gymnáziá z matematiky.
Skupina: do 9 žiakov
Cena: 6,60 € / hod

5Md2 2.etapa 2018/19

5. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 5. ročníkov na osemročné gymnáziá z matematiky.
Skupina: do 9 žiakov
Cena: 6,60 € / hod

5Me2 2.etapa 2018/19

5. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 5. ročníkov na osemročné gymnáziá z matematiky.
Skupina: do 9 žiakov
Cena: 6,60 € / hod

5Mf1 1.etapa 2018/19

5. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 5. ročníkov na osemročné gymnáziá z matematiky.
Skupina: do 9 žiakov
Cena: 6,60 € / hod

5Mf2 2.etapa 2018/19

5. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 5. ročníkov na osemročné gymnáziá z matematiky.
Skupina: do 9 žiakov
Cena: 6,60 € / hod

5Mg1 1.etapa 2018/19

5. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 5. ročníkov na osemročné gymnáziá z matematiky.
Skupina: do 9 žiakov
Cena: 6,60 € / hod

5Mg2 2.etapa 2018/19

5. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 5. ročníkov na osemročné gymnáziá z matematiky.
Skupina: do 9 žiakov
Cena: 6,60 € / hod

5Sa1 1.etapa 2018/19

5. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 5. ročníkov na osemročné gymnáziá zo slovenského jazyka.
Skupina: do 9 žiakov
Cena: 6,60 € / hod

5Sb2 2.etapa 2018/19

5. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 5. ročníkov na osemročné gymnáziá zo slovenského jazyka.
Skupina: do 9 žiakov
Cena: 6,60 € / hod

5Sc2 2.etapa 2018/19

5. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 5. ročníkov na osemročné gymnáziá zo slovenského jazyka
Skupina: do 9 žiakov
Cena: 6,60 € / hod

5Sd1 1.etapa 2018/19

5. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 5. ročníkov na osemročné gymnáziá zo slovenského jazyka.
Skupina: do 9 žiakov
Cena: 6,60 € / hod

5Se1 1.etapa 2018/19

5. ročníky ZŠSkupina: do 9 žiakov
Cena: 6,60 € / hod

5Se2 2.etapa 2018/19

5. ročníky ZŠSkupina: do 9 žiakov
Cena: 6,60 € / hod

5Sf2 2.etapa 2018/19

5. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 5. ročníkov na osemročné gymnáziá zo slovenského jazyka.
Skupina: do 9 žiakov
Cena: 6,60 € / hod

8Sb 2018/19

8. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 8. ročníkov na bilingválne gymnáziá zo slovenského jazyka
Skupina: do 9 žiakov
Cena: 6,60 € / hod

8Sf 2018/19

8. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 8.ročníkov ZŠ na bilingválne gymnázia zo slovenského jazyka.
Skupina: do 9 žiakov
Cena: 6,60 € / hod

9Md 2018/19 Prijímacie pohovory a TESTOVANIE 9

9. ročníky ZŠ


Doplnkový kurz prípravy žiakov 9. ročníkov z matematiky na prijímacie pohovory a TESTOVANIE 9 na štvorročné gymnáziá a SŠ z matematiky.
Skupina: do 9 žiakov
Cena: 6,60 € / hod

9Sa Prijímacie pohovory a TESTOVANIE 9

9. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 9.ročníkov na prijímacie pohovory a TESTOVANIE 9 zo slovenského jazyka na štvorročné gymnáziá a stredné školy.
Skupina: do 9 žiakov
Cena: 6,60 € / hod

9Sa-a Prijímacie pohovory a TESTOVANIE 9

9. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 9.ročníkov na TESTOVANIE 9 zo slovenského jazyka.
Skupina: do 9 žiakov
Cena: 6,60 € / hod

9Sb Prijímacie pohovory a TESTOVANIE 9

9. ročníky ZŠ


Príprava žiakov 9.ročníkov na prijímacie pohovory zo slovenského jazyka na štvorročné gymnáziá a stredné školy.
Skupina: do 9 žiakov
Cena: 6,60 € / hod

Cena spolu: 0 €

Máte záujem o INTENZÍVNE DOUČOVANIE?
Vyplňte rýchly formulár a príhláste sa na kurz v termíne, ktorý vám vyhovuje.

Adresa: Administratívna budova Dom odborov, Vajnorská 1, Bratislava, vstup vchodom z Trnavského mýta, 3. poschodie

Kontakt: 0905 81 52 91, kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie

Adresa
Administratívna budova Dom odborov
Vajnorská 1, Bratislava
vstup vchodom z Trnavského mýta
3. poschodie
Kontakt
0905 81 52 91
kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie

Adresa
Administratívna budova Dom odborov
Vajnorská 1, Bratislava
vstup vchodom z Trnavského mýta
3. poschodie
Kontakt
0905 81 52 91
kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie