PRIHLASOVANIE CEZ ROZVRH

9:15 - 10:50 10:55 - 12:30 12:40 - 14:15 14:30 - 16:05 16:15 - 17:50
Pondelok

5Ma1 1.etapa 2018/19
Kurz matematiky
5. ročníky
Skupinka do 9 žiakov
Viac info »

5Mg1 1.etapa 2018/19
Kurz matematiky
5. ročníky
Skupinka do 9 žiakov
Viac info »

9Sa Prijímacie pohovory a TESTOVANIE 9
Kurz slovenského jazyka
9. ročníky
Skupinka do 9 žiakov
Viac info »

5Sa1 1.etapa 2018/19
Kurz slovenského jazyka
5. ročníky
Skupinka do 9 žiakov
Viac info »

8Sa 2018/19
Kurz slovenského jazyka
8. ročníky
Skupinka do 9 žiakov
Viac info »

Utorok

8Mb 2018/19
Kurz matematiky
8. ročníky
Skupinka do 9 žiakov
Viac info »

9Mb Prijímacie pohovory a TESTOVANIE 9
Kurz matematiky
9. ročníky
Skupinka do 9 žiakov
Viac info »

9Mb-a Prijímacie pohovory a TESTOVANIE 9
Kurz matematiky
9. ročníky
Skupinka do 9 žiakov
Viac info »

Streda

5Sc1 1.etapa 2018/19
Kurz slovenského jazyka
5. ročníky
Skupinka do 9 žiakov
Viac info »

5Se1 1.etapa 2018/19
Kurz slovenského jazyka
5. ročníky
Skupinka do 9 žiakov
Viac info »

5Mc1 1.etapa 2018/19
Kurz matematiky
5. ročníky
Skupinka do 9 žiakov
Viac info »

8Mc 2018/19
Kurz matematiky
8. ročníky
Skupinka do 9 žiakov
Viac info »

9Mc Prijímacie pohovory a TESTOVANIE 9
Kurz matematiky
9. ročníky
Skupinka do 9 žiakov
Viac info »

Štvrtok

5Sd1 1.etapa 2018/19
Kurz slovenského jazyka
5. ročníky
Skupinka do 9 žiakov
Viac info »

5Md1 1.etapa 2018/19
Kurz matematiky
5. ročníky
Skupinka do 9 žiakov
Viac info »

8Sb 2018/19
Kurz slovenského jazyka
8. ročníky
Skupinka do 9 žiakov
Viac info »

9Sb Prijímacie pohovory a TESTOVANIE 9
Kurz slovenského jazyka
9. ročníky
Skupinka do 9 žiakov
Viac info »

8Sc 2018/19
Kurz slovenského jazyka
8. ročníky
Skupinka do 9 žiakov
Viac info »

9Sc 2018/19 Príjímacie pohovory a TESTOVANIE 9
Kurz slovenského jazyka
9. ročníky
Skupinka do 9 žiakov
Viac info »

Piatok
Sobota

5Me1 1.etapa 2018/19
Kurz matematiky
5. ročníky
Skupinka do 9 žiakov
Viac info »

8Me 2018/19
Kurz matematiky
8. ročníky
Skupinka do 9 žiakov
Viac info »

9Sd Prijímacie pohovory a TESTOVANIE 9
Kurz slovenského jazyka
9. ročníky
Skupinka do 9 žiakov
Viac info »

9Sd-a Prijímacie pohovory a TESTOVANIE 9
Kurz slovenského jazyka
9. ročníky
Skupinka do 9 žiakov
Viac info »

5Mf1 1.etapa 2018/19
Kurz matematiky
5. ročníky
Skupinka do 9 žiakov
Viac info »

8Se 2018/19
Kurz slovenského jazyka
8. ročníky
Skupinka do 9 žiakov
Viac info »

5Sf1 1.etapa 2018/19
Kurz slovenského jazyka
5. ročníky
Skupinka do 9 žiakov
Viac info »

8Sd 2018/19
Kurz slovenského jazyka
8. ročníky
Skupinka do 9 žiakov
Viac info »

9Me-a Prijímacie prohovory a TESTOVANIE 9
Kurz matematiky
9. ročníky
Skupinka do 9 žiakov
Viac info »

9Me Prijímacie pohovory a TESTOVANIE 9
Kurz matematiky
9. ročníky
Skupinka do 9 žiakov
Viac info »

Máte záujem o INTENZÍVNE DOUČOVANIE?
Vyplňte rýchly formulár a príhláste sa na kurz v termíne, ktorý vám vyhovuje.

Adresa: Administratívna budova Dom odborov, Vajnorská 1, Bratislava, vstup vchodom z Trnavského mýta, 3. poschodie

Kontakt: 0905 81 52 91, kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie

Adresa
Administratívna budova Dom odborov
Vajnorská 1, Bratislava
vstup vchodom z Trnavského mýta
3. poschodie
Kontakt
0905 81 52 91
kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie

Adresa
Administratívna budova Dom odborov
Vajnorská 1, Bratislava
vstup vchodom z Trnavského mýta
3. poschodie
Kontakt
0905 81 52 91
kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie