PRIHLASOVANIE CEZ ROZVRH

9:15 - 10:55 11:00 - 12:40 12:45 - 14:25 14:30 - 16:10 16:15 - 17:55
Pondelok

9Sa Príprava na príjímacie pohovory a TESTOVANIE 9
Kurz doučovania slovenského jazyka
9. ročníky
Skupinka do 10 žiakov
Viac info »

8Sa 2021/2022
Kurz doučovania slovenského jazyka
8. ročníky
Skupinka do 10 žiakov
Viac info »

Utorok

5Sa 1. ETAPA Prijímacie pohovory a Testovanie 5
Kurz doučovania slovenského jazyka
5. ročníky
Skupinka do 10 žiakov
Viac info »

8Mb 2021/2022
Kurz doučovania matematiky
8. ročníky
Skupinka do 10 žiakov
Viac info »

5Mg 1.ETAPA Prijímacie pohovory a Testovanie 5
Kurz doučovania matematiky
5. ročníky
Skupinka do 10 žiakov
Viac info »

Streda

5Mc 1.ETAPA Prijímacie pohovory a Testovanie 5
Kurz doučovania matematiky
5. ročníky
Skupinka do 10 žiakov
Viac info »

5Sc 1.ETAPA Prijímacie pohovory a Testovanie 5
Kurz doučovania slovenského jazyka
5. ročníky
Skupinka do 10 žiakov
Viac info »

9Ma Prijímacie pohovory a TESTOVANIE 9
Kurz doučovania matematiky
9. ročníky
Skupinka do 10 žiakov
Viac info »

Štvrtok

9Mg Prijímacie pohovory a TESTOVANIE 9
Kurz doučovania matematiky
9. ročníky
Skupinka do 10 žiakov
Viac info »

8Sc 2021/2022
Kurz doučovania slovenského jazyka
8. ročníky
Skupinka do 10 žiakov
Viac info »

9Sc 2021/2022 Príjímacie pohovory a TESTOVANIE 9
Kurz doučovania slovenského jazyka
9. ročníky
Skupinka do 10 žiakov
Viac info »

Piatok

9Me Prijímacie pohovory a TESTOVANIE 9 - ZMENA : KURZ ZAČÍNA O 15:00 a KONČÍ O 16:40 !
Kurz doučovania matematiky
9. ročníky
Skupinka do 10 žiakov
Viac info »

Sobota

8Mc 2021/2022
Kurz doučovania matematiky
8. ročníky
Skupinka do 10 žiakov
Viac info »

9Sd Prijímacie pohovory a TESTOVANIE 9
Kurz doučovania slovenského jazyka
9. ročníky
Skupinka do 10 žiakov
Viac info »

5Md 1.ETAPA Prijímacie pohovory a Testovanie 5
Kurz doučovania matematiky
5. ročníky
Skupinka do 10 žiakov
Viac info »

9Md Prijímacie pohovory a Testovanie 9
Kurz doučovania matematiky
9. ročníky
Skupinka do 10 žiakov
Viac info »

8Sd 2021/2022
Kurz doučovania slovenského jazyka
8. ročníky
Skupinka do 9 žiakov
Viac info »

5Sd 1.ETAPA Prijímacie pohovory a Testovanie 5
Kurz doučovania slovenského jazyka
5. ročníky
Skupinka do 10 žiakov
Viac info »

Máte záujem o INTENZÍVNE DOUČOVANIE?
Vyplňte rýchly formulár a príhláste sa na kurz v termíne, ktorý vám vyhovuje.

Adresa: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, vstup do budovy narohu Vajnorskej a Družstevnej ulice

Kontakt: 0905 81 52 91, kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie

Adresa
Vajnorská 8/A
831 04 Bratislava
vstup do budovy narohu Vajnorskej a Družstevnej ulice
Kontakt
0905 81 52 91
kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie

Adresa
Vajnorská 8/A
831 04 Bratislava
vstup do budovy narohu Vajnorskej a Družstevnej ulice
Kontakt
0905 81 52 91
kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie