PRIHLASOVANIE CEZ ROZVRH

9:15 - 10:55 11:00 - 12:40 12:45 - 14:25 14:30 - 16:10 16:15 - 17:55
Pondelok

5Sb 1.etapa - Príprava na príjímacie pohovory a TESTOVANIE 5 2022/2023
Kurz doučovania slovenského jazyka
5. ročníky
Skupinka do 10 žiakov
Viac info »

9Sa Príprava na príjímacie pohovory a TESTOVANIE 9 2022/2023
Kurz doučovania slovenského jazyka
9. ročníky
Skupinka do 10 žiakov
Viac info »

8Sa Príprava na prijímacie pohovory 2022/2023
Kurz doučovania slovenského jazyka
8. ročníky
Skupinka do 10 žiakov
Viac info »

9Me Prijímacie pohovory a TESTOVANIE 9 2022/2023
Kurz doučovania matematiky
9. ročníky
Skupinka do 10 žiakov
Viac info »

Utorok

5Sa 1.etapa - príprava na prijímacie pohovory a Testovanie 5 2022/2023
Kurz doučovania slovenského jazyka
5. ročníky
Skupinka do 10 žiakov
Viac info »

8Mb Príprava na prijímacie pohovory 2022/2023
Kurz doučovania matematiky
8. ročníky
Skupinka do 10 žiakov
Viac info »

5Mg 1.etapa - príprava na prijímacie pohovory a Testovanie 5 2022/2023
Kurz doučovania matematiky
5. ročníky
Skupinka do 10 žiakov
Viac info »

Streda

5Mc 1.etapa - príprava na prijímacie pohovory a Testovanie 5 2022/2023
Kurz doučovania matematiky
5. ročníky
Skupinka do 10 žiakov
Viac info »

5Sc 1.etapa - príprava na prijímacie pohovory a Testovanie 5 2022/2023
Kurz doučovania slovenského jazyka
5. ročníky
Skupinka do 10 žiakov
Viac info »

9Ma Prijímacie pohovory a TESTOVANIE 9 2022/2023
Kurz doučovania matematiky
9. ročníky
Skupinka do 10 žiakov
Viac info »

Štvrtok

5Ma 1. etapa - príprava na príjímacie pohovory a Testovanie 5 2022/2023
Kurz doučovania matematiky
5. ročníky
Skupinka do 10 žiakov
Viac info »

8Ma Príprava na prijímacie pohovory 2022/2023
Kurz doučovania matematiky
8. ročníky
Skupinka do 10 žiakov
Viac info »

8Sc Príprava na prijímacie pohovory 2022/2023
Kurz doučovania slovenského jazyka
8. ročníky
Skupinka do 10 žiakov
Viac info »

9Sc Príjímacie pohovory a TESTOVANIE 9 2022/2023
Kurz doučovania slovenského jazyka
9. ročníky
Skupinka do 10 žiakov
Viac info »

Piatok
Sobota

8Mc Prijímacie pohovory 2022/2023
Kurz doučovania matematiky
8. ročníky
Skupinka do 10 žiakov
Viac info »

9Sd Prijímacie pohovory a TESTOVANIE 9 2022/2023
Kurz doučovania slovenského jazyka
9. ročníky
Skupinka do 10 žiakov
Viac info »

9Md Prijímacie pohovory a Testovanie 9 2022/2023
Kurz doučovania matematiky
9. ročníky
Skupinka do 10 žiakov
Viac info »

8Sd Príprava na prijímacie pohovory 2022/2023
Kurz doučovania slovenského jazyka
8. ročníky
Skupinka do 10 žiakov
Viac info »

Máte záujem o INTENZÍVNE DOUČOVANIE?
Vyplňte rýchly formulár a príhláste sa na kurz v termíne, ktorý vám vyhovuje.

Adresa: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, vstup do budovy na rohu Vajnorskej a Družstevnej ulice

Kontakt: 0905 81 52 91, kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie

Adresa
Vajnorská 8/A
831 04 Bratislava
vstup do budovy na rohu Vajnorskej a Družstevnej ulice
Kontakt
0905 81 52 91
kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie

Adresa
Vajnorská 8/A
831 04 Bratislava
vstup do budovy na rohu Vajnorskej a Družstevnej ulice
Kontakt
0905 81 52 91
kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie