Individuálne doučovanie

Individuálne doučovanie 

Individuálne doučujeme matematiku pre ZŠ a SŠ, slovenský jazyk pre ZŠ, chémiu pre ZŠ a SŠ a fyziku pre ZŠ.
Individuálne hodiny v našich učebniach sú zamerané na docvičenie a prehĺbenie školského učiva a na prípravu na prijímacie skúšky.  Prihlasovanie je možné po dohode cez "Rýchly formulár" alebo na telefónnom čísle 0905 81 52 91. 

Ceny individuálneho doučovania 

a. Individuálne doučovanie jedného žiaka s učiteľom 

Cena za 1 vyučovaciu hodinu (45 min): 22,00 €
Cena za 1 stretnutie = 2 vyučovacie hodiny × 22,00 € = 44 €

b. Individuálne doučovanie jedného žiaka s riaditeľkou agentúry

Cena za 1 vyučovaciu hodinu (45 min): 26,00 €
Cena za 1 stretnutie = 2 vyučovacie hodiny × 26,00 € = 52 €

c. Doučovanie vo dvojici s učiteľom 

Cena za 1 vyučovaciu hodinu za 1 žiaka (45 min): 12,50 €,  tj. 2 žiaci  spolu 25,00 €
Cena za 1 stretnutie za 1 žiaka = 2 vyučovacie hodiny × 12,50 € = 25 €,  tj. 2 žiaci  spolu 50,00 €

d. Doučovanie vo dvojici s riaditeľkou agentúry

Cena za 1 vyučovaciu hodinu za 1 žiaka (45 min): 15,00 €,  tj. 2 žiaci  spolu 30,00 €
Cena za 1 stretnutie za 1 žiaka = 2 vyučovacie hodiny × 15,00 € = 30 €,  tj. 2 žiaci  spolu 60,00 €


Platbu prijímame v hotovosti v deň doučovania.  V prípade neúčasti jedného žiaka pri doučovaní vo dvojici je cena 52 € resp. 44 €  za  stretnutie.                                                                                Máte záujem o INTENZÍVNE DOUČOVANIE?
Vyplňte rýchly formulár a príhláste sa na kurz v termíne, ktorý vám vyhovuje.

Adresa: Administratívna budova Dom odborov, Vajnorská 1, Bratislava, vstup vchodom z Trnavského mýta, 3. poschodie

Kontakt: 0905 81 52 91, kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie

Adresa
Administratívna budova Dom odborov
Vajnorská 1, Bratislava
vstup vchodom z Trnavského mýta
3. poschodie
Kontakt
0905 81 52 91
kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie

Adresa
Administratívna budova Dom odborov
Vajnorská 1, Bratislava
vstup vchodom z Trnavského mýta
3. poschodie
Kontakt
0905 81 52 91
kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie