Individuálne doučovanie

Individuálne doučovanie

Individuálne doučujeme matematiku a slovenský jazyk pre žiakov základných a stredných škôl.

Doučovanie v našich učebniach je zamerané na docvičenie a prehĺbenie školského učiva, odstránenie nedostatkov a na prípravu na prijímacie skúšky.

V novom školskom roku sa sústredíme na doplnenie chýbajúcich znalostí potrebných pre úspešný štart vo vyššom ročníku ZŠ. 

Špeciálne pre študentov nastupujúcich do I.  a II. ročníkov gymnázií a stredných škôl ponúkame hodiny matematiky, v ktorých opäť precvičíme témy z predchádzajúceho ročníka.

Prihlasovanie je možné po dohode cez "Rýchly formulár" alebo na telefónnom čísle 0905 81 52 91 a 0948 09 09 66. 


Ceny individuálneho doučovania 

a. Individuálne doučovanie jedného žiaka s učiteľom 

Cena za 1 vyučovaciu hodinu (45 min): 22,00 €
Cena za 1 stretnutie = 2 vyučovacie hodiny × 22,00 € = 44 €

b. Individuálne doučovanie jedného žiaka s riaditeľkou agentúry

Cena za 1 vyučovaciu hodinu (45 min): 26,00 €
Cena za 1 stretnutie = 2 vyučovacie hodiny × 26,00 € = 52 €

c. Doučovanie vo dvojici s učiteľom 

Cena za 1 vyučovaciu hodinu za 1 žiaka (45 min): 12,50 €,  tj. 2 žiaci  spolu 25,00 €
Cena za 1 stretnutie za 1 žiaka = 2 vyučovacie hodiny × 12,50 € = 25 €,  tj. 2 žiaci  spolu 50,00 €

d. Doučovanie vo dvojici s riaditeľkou agentúry

Cena za 1 vyučovaciu hodinu za 1 žiaka (45 min): 15,00 €,  tj. 2 žiaci  spolu 30,00 €
Cena za 1 stretnutie za 1 žiaka = 2 vyučovacie hodiny × 15,00 € = 30 €,  tj. 2 žiaci  spolu 60,00 €

Platbu prijímame v hotovosti v deň doučovania.  V prípade neúčasti jedného žiaka pri doučovaní vo dvojici je cena 52 € resp. 44 €  za  stretnutie. 
V prípade záujmu viacerých žiakov v rovnakom čase, vytvoríme skupinu s výhodnou a prispôsobenou sumou.                                                                               Máte záujem o INTENZÍVNE DOUČOVANIE?
Vyplňte rýchly formulár a príhláste sa na kurz v termíne, ktorý vám vyhovuje.

Adresa: Administratívna budova Dom odborov, Vajnorská 1, Bratislava, vstup vchodom z Trnavského mýta, 3. poschodie

Kontakt: 0905 81 52 91, kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie

Adresa
Administratívna budova Dom odborov
Vajnorská 1, Bratislava
vstup vchodom z Trnavského mýta
3. poschodie
Kontakt
0905 81 52 91
kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie

Adresa
Vajnorská 8/A
831 04 Bratislava
vstup do budovy narohu Vajnorskej a Družstevnej ulice
Kontakt
0905 81 52 91
kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie