Individuálne doučovanie

Individuálne doučovanie

Individuálne doučujeme matematiku a slovenský jazyk pre žiakov základných škôl.

Doučovanie v našich učebniach je zamerané na docvičenie a prehĺbenie školského učiva, odstránenie nedostatkov a na prípravu na prijímacie skúšky.
Od novembra sme pre Vás pripravili novinku! Ponúkame individuálne doučovania prezenčne aj v dopoludňajších hodinách. 
Dohodnite si s nami termíny  cez "Rýchly formulár" alebo na telefónnom čísle 0905 81 52 91 a 0948 09 09 66. 


Ceny individuálneho doučovania 

a. Individuálne doučovanie jedného žiaka s učiteľom 

Cena za 1 vyučovaciu hodinu (45 min): 25,00 €
Cena za 1 stretnutie = 2 vyučovacie hodiny × 25,00 € = 50 €

b. Individuálne doučovanie jedného žiaka s riaditeľkou agentúry

Cena za 1 vyučovaciu hodinu (45 min): 35,00 €
Cena za 1 stretnutie = 2 vyučovacie hodiny × 35,00 € = 70 €

Platbu prijímame v hotovosti v deň doučovania alebo je možnosť platby v hotovosti za dohodnutý počet hodín.
                                                                               Máte záujem o INTENZÍVNE DOUČOVANIE?
Vyplňte rýchly formulár a príhláste sa na kurz v termíne, ktorý vám vyhovuje.

Adresa: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, vstup do budovy narohu Vajnorskej a Družstevnej ulice

Kontakt: 0905 81 52 91, kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie

Adresa
Vajnorská 8/A
831 04 Bratislava
vstup do budovy narohu Vajnorskej a Družstevnej ulice
Kontakt
0905 81 52 91
kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie

Adresa
Vajnorská 8/A
831 04 Bratislava
vstup do budovy narohu Vajnorskej a Družstevnej ulice
Kontakt
0905 81 52 91
kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie