Individuálne doučovanie

Individuálne doučovanie

Individuálne doučujeme žiakov ZŠ matematiku a slovenský jazyk.

Individuálne doučovanie chémie pre základné a stredné školy.

Testovanie vedomostí zo slovenského jazyka a matematiky.

Učíme anglický jazyk. 

Doučovanie v našich učebniach je zamerané na docvičenie a prehĺbenie školského učiva, odstránenie nedostatkov a na prípravu na prijímacie skúšky.
Dohodnite si s nami termíny  cez "Rýchly formulár" alebo na telefónnom čísle 0905 81 52 91 a 0948 09 09 66. 


Ceny individuálneho doučovania a testovania vedomostí


Doučovanie 1 žiaka: Cena za 45 min = 25,00 € . Cena za 1 stretnutie = 2 vyučovacie hodiny × 25,00 € = 50 €.


Platbu prijímame v hotovosti v deň doučovania alebo je možnosť platby v hotovosti za dohodnutý počet hodín.
                                                                               Máte záujem o INTENZÍVNE DOUČOVANIE?
Vyplňte rýchly formulár a príhláste sa na kurz v termíne, ktorý vám vyhovuje.

Adresa: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, vstup do budovy na rohu Vajnorskej a Družstevnej ulice

Kontakt: 0905 81 52 91, kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie

Adresa
Vajnorská 8/A
831 04 Bratislava
vstup do budovy na rohu Vajnorskej a Družstevnej ulice
Kontakt
0905 81 52 91
kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie

Adresa
Vajnorská 8/A
831 04 Bratislava
vstup do budovy na rohu Vajnorskej a Družstevnej ulice
Kontakt
0905 81 52 91
kontakt@intenzivne.sk

Právne informácie

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie