Príprava žiakov 8.r ZŠ na gymnáziá

Kurz doučovania matematiky:

8Mb Príprava na prijímacie pohovory 2022/2023

od Vášho dátumu nástupu na kurz do 02.05.2023


Vajnorská 8/A , Bratislava
September - Máj

Utorok

Skupinka do 10 žiakov
9,00 € / hod.

8Mc Prijímacie pohovory 2022/2023

od Vášho dátumu nástupu na kurz do 06.05.2023


Vajnorská 8/A , Bratislava
September - Máj

Sobota

Skupinka do 10 žiakov
9,00 € / hod.

8Ma Príprava na prijímacie pohovory 2022/2023

od Vášho dátumu nástupu na kurz do 04.05.2023


Vajnorská 8/A , Bratislava
September - Máj

Štvrtok

Skupinka do 10 žiakov
9,00 € / hod.

Kurz doučovania slovenského jazyka:

8Sa Príprava na prijímacie pohovory 2022/2023

od Vášho dátumu nástupu na kurz do 01.05.2023


Vajnorská 8/A , Bratislava
September - Máj

Pondelok

Skupinka do 10 žiakov
9,00 € / hod.

8Sd Príprava na prijímacie pohovory 2022/2023

od Vášho dátumu nástupu na kurz do 06.05.2023


Vajnorská 8/A , Bratislava
September - Máj

Sobota

Skupinka do 10 žiakov
9,00 € / hod.

8Sc Príprava na prijímacie pohovory 2022/2023

od Vášho dátumu nástupu na kurz do 04.05.2023


Vajnorská 8/A , Bratislava
September - Máj

Štvrtok

Skupinka do 10 žiakov
9,00 € / hod.

Máte záujem o INTENZÍVNE DOUČOVANIE?
Vyplňte rýchly formulár a príhláste sa na kurz v termíne, ktorý vám vyhovuje.

Adresa: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, vstup do budovy na rohu Vajnorskej a Družstevnej ulice

Kontakt: 0905 81 52 91, kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie

Adresa
Vajnorská 8/A
831 04 Bratislava
vstup do budovy na rohu Vajnorskej a Družstevnej ulice
Kontakt
0905 81 52 91
kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie

Adresa
Vajnorská 8/A
831 04 Bratislava
vstup do budovy na rohu Vajnorskej a Družstevnej ulice
Kontakt
0905 81 52 91
kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie