Doučovanie na osemročné gymnáziá

Kurz doučovania matematiky:

5Mb1 1.etapa - Miniskupinka - Príprava na prijímacie pohovory 2024/2025

od Vášho dátumu nástupu na kurz do 27.01.2025


Vajnorská 8/A , Bratislava
September - Január

Pondelok

Skupinka do 5 žiakov
14,10 € / hod.

5Ma1 1.etapa - Príprava na prijímacie pohovory 2024/2025

od Vášho dátumu nástupu na kurz do 27.01.2025


Vajnorská 8/A , Bratislava
September - Január

Pondelok

Skupinka do 10 žiakov
10,20 € / hod.

5Mg 1.etapa - Príprava na prijímacie pohovory 2024/2025

od Vášho dátumu nástupu na kurz do 28.01.2025


Vajnorská 8/A , Bratislava
September - Január

Utorok

Skupinka do 10 žiakov
10,20 € / hod.

Kurz doučovania slovenského jazyka:

5Sc1 1.etapa - Príprava na prijímacie pohovory 2024/2025

od Vášho dátumu nástupu na kurz do 29.01.2025


Vajnorská 8/A , Bratislava
September - Január

Streda

Skupinka do 10 žiakov
10,20 € / hod.

5Sd1 1.etapa - Miniskupinka - Príprava na prijímacie pohovory 2024/2025

od Vášho dátumu nástupu na kurz do 27.01.2025


Vajnorská 8/A , Bratislava
September - Január

Pondelok

Skupinka do 5 žiakov
14,10 € / hod.

5Sa1 1.etapa - Príprava na prijímacie pohovory 2024/2025

od Vášho dátumu nástupu na kurz do 27.01.2025


Vajnorská 8/A , Bratislava
September - Január

Pondelok

Skupinka do 10 žiakov
10,20 € / hod.

Máte záujem o INTENZÍVNE DOUČOVANIE?
Vyplňte rýchly formulár a príhláste sa na kurz v termíne, ktorý vám vyhovuje.

Adresa: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, vstup do budovy na rohu Vajnorskej a Družstevnej ulice

Kontakt: 0905 81 52 91, kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie

Adresa
Vajnorská 8/A
831 04 Bratislava
vstup do budovy na rohu Vajnorskej a Družstevnej ulice
Kontakt
0905 81 52 91
kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie

Adresa
Vajnorská 8/A
831 04 Bratislava
vstup do budovy na rohu Vajnorskej a Družstevnej ulice
Kontakt
0905 81 52 91
kontakt@intenzivne.sk

Právne informácie

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie