Zverejnili sme nové kurzy na školský rok 2024/2025 

Teraz 5% zľava na všetky kurzy

Vážení rodičia a milí žiaci,  

v školskom roku 2024/2025 máte možnosť voľby doučovaní z matematiky a zo slovenského jazyka:

  1. Prezenčné doučovanie v malej skupinke v Bratislave na Vajnorskej 8/A.  Počet žiakov v skupinke je 5 až 10.
  2. Prezenčné doučovanie v malej skupinke v Bernolákove.  Počet žiakov v skupinke je 4 až  5.
  3. V ponuke aj online skupinové doučovanie žiakov cez portál ZOOM. V online skupine maximálne 12 žiakov.
  4. Učiteľ len pre Vás - individuálna príprava.
  5. Individuálne kurzy angličtiny nielen pre žiakov ZŠ, ale aj pre študentov SŠ a VŠ.

Aká je predstava rodiča, žiaka, či študenta o doučovaní ? Čo najviac sa naučiť a to v príjemnej atmosfére so skúseným učiteľom, ku ktorému mám dôveru a neobávam sa ho na čokoľvek opýtať.  Skupinky s malým počtom žiakov umožňujú iný prístup k práci ako v škole - pozitívne hodnotenie i drobných úspechov, vľúdny prístup a povzbudzovanie. Áno, aj takáto forma vyučovania existuje. A kde ? Predsa u nás, v našich nových moderne vybavených učebniach na výborne dostupnom mieste takmer pre každého.

       Naša vzdelávacia agentúra je zameraná  na doučovanie žiakov základných a stredných škôl. Za obdobie 20 rokov v tejto vzdelávacej sfére sme dosiahli výborné výsledky, ktoré potvrdzujú zmysel našej práce a sú pre nás tou najlepšou motiváciou.

         V novom školskom roku 2024/2025 pokračujeme v kurzoch pre piatakov, ôsmakov a deviatakov. Vaše deti budú mať možnosť v časovom predstihu získať vedomosti, flexibilitu pri riešení testov, rozvíjať si logické myslenie a postreh. Individuálne doučujeme žiakov  aj iných ročníkov  ZŠ a SŠ vždy po dohode s nami. 

Doučovanie vo všetkých skupinkách je obsahovo zamerané na zlepšenie známok v škole, odstránenie medzier vo vedomostiach a na úspešné zvládnutie prijímacích skúšok a Testovania (MONITOR) 9.  I naďalej chceme pre Vás zostať profesionálni, spoľahliví a dynamickí,  s nadšením z práce a s úsmevom na tvári. 


Výber kurzov a frekvencia: 

  • Jeden kurz matematiky a jeden kurz slovenského jazyka v týždni alebo len jeden predmet.
  • Dva kurzy matematiky a dva kurzy slovenského jazyka v týždni, každý deň iné testy, náročnejšie testy aj opakovane.
  • Na utvrdenie učiva ponúkame individuálne doučovanie. Prihláste sa TU na indidviduálne kurzy doučovania.


     

Najnovšie referencie

Máte záujem o INTENZÍVNE DOUČOVANIE?
Vyplňte rýchly formulár a príhláste sa na kurz v termíne, ktorý vám vyhovuje.

Adresa: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, vstup do budovy na rohu Vajnorskej a Družstevnej ulice

Kontakt: 0905 81 52 91, kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie

Adresa
Vajnorská 8/A
831 04 Bratislava
vstup do budovy na rohu Vajnorskej a Družstevnej ulice
Kontakt
0905 81 52 91
kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie

Adresa
Vajnorská 8/A
831 04 Bratislava
vstup do budovy na rohu Vajnorskej a Družstevnej ulice
Kontakt
0905 81 52 91
kontakt@intenzivne.sk

Právne informácie

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie