Doučovania počas jesenných prázdnin

Počas jesenných prázdnin sa vo štvrtok 29.10. a v sobotu 31.10. nedoučuje v zmysle nášho rozvrhu na rok 2020/2021. Doučovania začínajú od pondelka 2.11.2020 a to formou online.  V sobotu 7.11. a v pondelok 9.11. doučujeme formou online podľa nášho rozvrhu.


>>> TU VSTÚPITE DO PORTÁLU INTENZIVNE.EDUPAGE <<<


Vážení rodičia, milí žiaci a študenti,

naša vzdelávacia agentúra je prioritne zameraná na úspešné prijatie žiakov hlásiacich sa na gymnáziá a stredné školy. Za obdobie 18 rokov v tejto vzdelávacej sfére sme dosiahli výsledky, ktoré potvrdzujú zmysel našej práce a sú pre nás tou najlepšou motiváciou.

                Aká je predstava rodiča, žiaka, či študenta o doučovaní? Hlavne čo najviac sa naučiť a to v príjemnej atmosfére so skúseným učiteľom, ku ktorému mám dôveru a neobávam sa ho na čokoľvek opýtať.  Skupinky s malým počtom žiakov umožňujú iný prístup k práci ako v škole. Pozitívne hodnotenie i drobných úspechov, vľúdny prístup, povzbudzovanie a získavanie istoty. Áno, aj takáto forma vyučovania existuje. A kde ? Predsa u nás, v našich nových moderne vybavených učebniach na výborne dostupnom mieste takmer pre každého.

                V novom školskom roku 2020/2021 pokračujeme v kurzoch pre piatakov, ôsmakov a deviatakov. Vaše deti budú mať možnosť v časovom predstihu získať vedomosti, flexibilitu pri riešení testov, rozvíjať si logické myslenie a postreh.

Doučovanie vo všetkých skupinkách je obsahovo zamerané na úspešné zvládnutie prijímacích skúšok, Testovania 9 a samozrejme aj na zlepšenie známok v škole. I naďalej chceme pre Vás zostať profesionálni, spoľahliví a dynamickí,  s nadšením z práce a úsmevom na tvári.

Máte záujem vyskúšať si doučovanie u nás?  Vyberte si skupinku a kontaktujte nás, prosím.

V školskom roku 2020/2021 máte možnosť voľby doučovaní z matematiky a zo slovenského jazyka:

  1. Fyzické doučovanie v malej skupinke 9 - 10 žiakov.
  2. Online skupinové doučovanie cez portál ZOOM. Minimálny počet žiakov pre otvorenie online kurzu je 5.
  3. Učiteľ len pre Vás - individuálna príprava.

Prihláste sa TU na nové kurzy prípravy a Testovania 9. 

Výber kurzov a frekvencia: 

  • Jeden kurz matematiky a jeden kurz slovenského jazyka v týždni alebo len jeden predmet.
  • Dva kurzy matematiky a dva kurzy slovenského jazyka v týždni, každý deň iné testy, náročnejšie testy aj opakovane.
  • Na utvrdenie učiva ponúkame individuálne doučovanie.


     

Najnovšie referencie

Máte záujem o INTENZÍVNE DOUČOVANIE?
Vyplňte rýchly formulár a príhláste sa na kurz v termíne, ktorý vám vyhovuje.

Adresa: Administratívna budova Dom odborov, Vajnorská 1, Bratislava, vstup vchodom z Trnavského mýta, 3. poschodie

Kontakt: 0905 81 52 91, kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie

Adresa
Administratívna budova Dom odborov
Vajnorská 1, Bratislava
vstup vchodom z Trnavského mýta
3. poschodie
Kontakt
0905 81 52 91
kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie

Adresa
Administratívna budova Dom odborov
Vajnorská 1, Bratislava
vstup vchodom z Trnavského mýta
3. poschodie
Kontakt
0905 81 52 91
kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie