Vážení rodičia, milí žiaci,

tento týždeň budú odvysielané naše posledné online doučovania.  Ako sme Vás už informovali, kurzy boli predľžené po 9.5. až do konca mesiaca máj. Navýšený počet hodín je kompenzáciou za vyučovania v našich učebniach. Všetky materiály a videonahrávky budú ďalej dostupné do 30.6.2020 na portáli Intenzivne.Edupage. Žiakom prajeme veľa úspechov na prijímacích skúškach !

Mgr. Ľubica Kuboňová


TU nájdete testy, prezentácie, videopostupy  a záznamy z online stretnutí počas obdobia od 17.3. do 28.5.2020


Vážení rodičia, milí žiaci a študenti,

naša vzdelávacia agentúra je prioritne zameraná na úspešné prijatie žiakov hlásiacich sa na gymnáziá a stredné školy. Za obdobie 18 rokov v tejto vzdelávacej sfére sme dosiahli výsledky, ktoré potvrdzujú zmysel našej práce a sú pre nás tou najlepšou motiváciou.

                Aká je predstava rodiča, žiaka, či študenta o doučovaní? Hlavne čo najviac sa naučiť a to v príjemnej atmosfére so skúseným učiteľom, ku ktorému mám dôveru a neobávam sa ho na čokoľvek opýtať.  Skupinky s malým počtom žiakov umožňujú iný prístup k práci ako v škole. Pozitívne hodnotenie i drobných úspechov, vľúdny prístup, povzbudzovanie a získavanie istoty. Áno, aj takáto forma vyučovania existuje. A kde ? Predsa u nás, v našich nových moderne vybavených učebniach na výborne dostupnom mieste takmer pre každého.

                V novom školskom roku 2020/2021 pokračujeme v kurzoch pre piatakov, ôsmakov a deviatakov. Vaše deti budú mať možnosť v časovom predstihu získať vedomosti, flexibilitu pri riešení testov, rozvíjať si logické myslenie a postreh.

Doučovanie vo všetkých skupinkách je obsahovo zamerané na úspešné zvládnutie prijímacích skúšok, Testovania 9 a samozrejme aj na zlepšenie známok v škole. I naďalej chceme pre Vás zostať profesionálni, spoľahliví a dynamickí,  s nadšením z práce a úsmevom na tvári.

Máte záujem vyskúšať si doučovanie u nás?  Vyberte si skupinku a kontaktujte nás, prosím.

V školskom roku 2020/2021 máte možnosť voľby doučovaní z matematiky a zo slovenského jazyka:

  1. Fyzické doučovanie v malej skupinke 9 - 10 žiakov.
  2. Online doučovanie cez portál ZOOM.
  3. Učiteľ len pre Vás - individuálna príprava.

Prihláste sa TU na nové kurzy prípravy a Testovania 9. 

Výber kurzov a frekvencia: 

  • Jeden kurz matematiky a jeden kurz slovenského jazyka v týždni alebo len jeden predmet.
  • Dva kurzy matematiky a dva kurzy slovenského jazyka v týždni, každý deň iné testy, náročnejšie testy aj opakovane.
  • Na utvrdenie učiva ponúkame individuálne doučovanie.


     

Najnovšie referencie

Máte záujem o INTENZÍVNE DOUČOVANIE?
Vyplňte rýchly formulár a príhláste sa na kurz v termíne, ktorý vám vyhovuje.

Adresa: Administratívna budova Dom odborov, Vajnorská 1, Bratislava, vstup vchodom z Trnavského mýta, 3. poschodie

Kontakt: 0905 81 52 91, kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie

Adresa
Administratívna budova Dom odborov
Vajnorská 1, Bratislava
vstup vchodom z Trnavského mýta
3. poschodie
Kontakt
0905 81 52 91
kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie

Adresa
Administratívna budova Dom odborov
Vajnorská 1, Bratislava
vstup vchodom z Trnavského mýta
3. poschodie
Kontakt
0905 81 52 91
kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie