Prihlasovanie do kurzov je možné aj priebežne.

     Nájdete nás na Vajnorskej 8/A, Bratislava, vstup do budovy je na rohu Vajnorskej a Družstevnej ulice. 

Vážení rodičia, milí žiaci a študenti,

       v školskom roku 2021/2022 máte možnosť voľby doučovaní z matematiky a zo slovenského jazyka:

  1. Prezenčné doučovanie v malej skupinke. Maximálny počet žiakov v skupinke je 10.
  2. Online skupinové doučovanie cez portál ZOOM. Maximálny počet žiakov v online skupinke je 15.
  3. Učiteľ len pre Vás - individuálna príprava.
  4. Na portáli   Precvic.si  každý týždeň zverejňujeme zadania testov a učiva, výsledky a postupy riešení. 

Aká je predstava rodiča, žiaka, či študenta o doučovaní ? Čo najviac sa naučiť a to v príjemnej atmosfére so skúseným učiteľom, ku ktorému mám dôveru a neobávam sa ho na čokoľvek opýtať.  Skupinky s malým počtom žiakov umožňujú iný prístup k práci ako v škole. Pozitívne hodnotenie i drobných úspechov, vľúdny prístup, povzbudzovanie a získavanie istoty. Áno, aj takáto forma vyučovania existuje. A kde ? Predsa u nás, v našich nových moderne vybavených učebniach na výborne dostupnom mieste takmer pre každého.

       Naša vzdelávacia agentúra je zameraná  na doučovanie žiakov základných a stredných škôl. Za obdobie 18 rokov v tejto vzdelávacej sfére sme dosiahli výsledky, ktoré potvrdzujú zmysel našej práce a sú pre nás tou najlepšou motiváciou.

         V novom školskom roku 2021/2022 pokračujeme v kurzoch pre piatakov, ôsmakov a deviatakov. Vaše deti budú mať možnosť v časovom predstihu získať vedomosti, flexibilitu pri riešení testov, rozvíjať si logické myslenie a postreh. Individuálne doučujeme žiakov  aj iných ročníkov  ZŠ a SŠ, vždy po dohode s nami. 

Doučovanie vo všetkých skupinkách je obsahovo zamerané na zlepšenie známok v škole, odstránenie medzier vo vedomostiach a samozrejme aj na úspešné zvládnutie prijímacích skúšok a Testovania 9.  I naďalej chceme pre Vás zostať profesionálni, spoľahliví a dynamickí,  s nadšením z práce a úsmevom na tvári. 

Máte záujem vyskúšať si doučovanie u nás?  Vyberte si skupinku a kontaktujte nás, prosím.

Prihláste sa TU na kurzy prípravy a Testovania 9. 

Prihláste sa TU na indidviduálne kurzy 

Výber kurzov a frekvencia: 

  • Jeden kurz matematiky a jeden kurz slovenského jazyka v týždni alebo len jeden predmet.
  • Dva kurzy matematiky a dva kurzy slovenského jazyka v týždni, každý deň iné testy, náročnejšie testy aj opakovane.
  • Na utvrdenie učiva ponúkame individuálne doučovanie.


     

Najnovšie referencie

Máte záujem o INTENZÍVNE DOUČOVANIE?
Vyplňte rýchly formulár a príhláste sa na kurz v termíne, ktorý vám vyhovuje.

Adresa: Administratívna budova Dom odborov, Vajnorská 1, Bratislava, vstup vchodom z Trnavského mýta, 3. poschodie

Kontakt: 0905 81 52 91, kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie

Adresa
Administratívna budova Dom odborov
Vajnorská 1, Bratislava
vstup vchodom z Trnavského mýta
3. poschodie
Kontakt
0905 81 52 91
kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie

Adresa
Vajnorská 8/A
831 04 Bratislava
vstup do budovy narohu Vajnorskej a Družstevnej ulice
Kontakt
0905 81 52 91
kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie