Oznam riaditeľky agentúry
Na základe vyhlásenia núdzového stavu sme nútení prejsť na formu dištančných doučovaní. 
Všetky skupinkové kurzy pokračujú od dnešného dňa 25.11. 2021 formou online cez aplikáciu ZOOM. 
Bližšie informácie Vám pošleme na Vaše mailové adresy.

Vážení rodičia, milí žiaci a študenti,

       v školskom roku 2021/2022 máte možnosť voľby doučovaní z matematiky a zo slovenského jazyka:

  1. Prezenčné doučovanie v malej skupinke. Maximálny počet žiakov v skupinke je 10.
  2. Online skupinové doučovanie cez portál ZOOM. Maximálny počet žiakov v online skupinke je 15.
  3. Učiteľ len pre Vás - individuálna príprava.
  4. Na portáli   Precvic.si  každý týždeň zverejňujeme zadania testov a učiva, výsledky a postupy riešení. 

Aká je predstava rodiča, žiaka, či študenta o doučovaní ? Čo najviac sa naučiť a to v príjemnej atmosfére so skúseným učiteľom, ku ktorému mám dôveru a neobávam sa ho na čokoľvek opýtať.  Skupinky s malým počtom žiakov umožňujú iný prístup k práci ako v škole. Pozitívne hodnotenie i drobných úspechov, vľúdny prístup, povzbudzovanie a získavanie istoty. Áno, aj takáto forma vyučovania existuje. A kde ? Predsa u nás, v našich nových moderne vybavených učebniach na výborne dostupnom mieste takmer pre každého.

       Naša vzdelávacia agentúra je zameraná  na doučovanie žiakov základných a stredných škôl. Za obdobie 18 rokov v tejto vzdelávacej sfére sme dosiahli výsledky, ktoré potvrdzujú zmysel našej práce a sú pre nás tou najlepšou motiváciou.

         V novom školskom roku 2021/2022 pokračujeme v kurzoch pre piatakov, ôsmakov a deviatakov. Vaše deti budú mať možnosť v časovom predstihu získať vedomosti, flexibilitu pri riešení testov, rozvíjať si logické myslenie a postreh. Individuálne doučujeme žiakov  aj iných ročníkov  ZŠ a SŠ, vždy po dohode s nami. 

Doučovanie vo všetkých skupinkách je obsahovo zamerané na zlepšenie známok v škole, odstránenie medzier vo vedomostiach a samozrejme aj na úspešné zvládnutie prijímacích skúšok a Testovania 9.  I naďalej chceme pre Vás zostať profesionálni, spoľahliví a dynamickí,  s nadšením z práce a úsmevom na tvári. 

Máte záujem vyskúšať si doučovanie u nás?  Vyberte si skupinku a kontaktujte nás, prosím.

Prihláste sa TU na kurzy prípravy na prijímacie pohovory, Testovania 5 a Testovania 9. 

Prihláste sa TU na indidviduálne kurzy 

Výber kurzov a frekvencia: 

  • Jeden kurz matematiky a jeden kurz slovenského jazyka v týždni alebo len jeden predmet.
  • Dva kurzy matematiky a dva kurzy slovenského jazyka v týždni, každý deň iné testy, náročnejšie testy aj opakovane.
  • Na utvrdenie učiva ponúkame individuálne doučovanie.


     

Najnovšie referencie

Máte záujem o INTENZÍVNE DOUČOVANIE?
Vyplňte rýchly formulár a príhláste sa na kurz v termíne, ktorý vám vyhovuje.

Adresa: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, vstup do budovy narohu Vajnorskej a Družstevnej ulice

Kontakt: 0905 81 52 91, kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie

Adresa
Vajnorská 8/A
831 04 Bratislava
vstup do budovy narohu Vajnorskej a Družstevnej ulice
Kontakt
0905 81 52 91
kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie

Adresa
Vajnorská 8/A
831 04 Bratislava
vstup do budovy narohu Vajnorskej a Družstevnej ulice
Kontakt
0905 81 52 91
kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie