Novinky

  1. Doučovanie pre piatakov aj v Bernolákove:

     prihláška na kurz slovenčiny

     prihláška na kurz matematiky

  2. Kurz pravopisu pre žiakov ZŠ 

      prihláška na kurz pravopisu

                 
      Vážení rodičia, milí žiaci a študenti,

         v školskom roku 2022/2023 máte možnosť voľby doučovaní z matematiky a zo slovenského jazyka:

  1. Prezenčné doučovanie v malej skupinke. Maximálny počet žiakov v skupinke je 12.
  2. Online skupinové doučovanie cez portál ZOOM. Maximálny počet žiakov v online skupinke je 15.
  3. Učiteľ len pre Vás - individuálna príprava.
  4. Pre žiakov, ktorí navštevujú naše kurzy sú každý týždeň na stránke  Precvic.si  k dispozícii zadania testov a úloh, ktoré vysvetlujeme a riešime.  Postupy a výsledky zverejňujeme  v priebehu nedele po odučení celého týždňa.

  Aká je predstava rodiča, žiaka, či študenta o doučovaní ? Čo najviac sa naučiť a to v príjemnej atmosfére so skúseným učiteľom, ku ktorému mám dôveru a neobávam sa ho na čokoľvek opýtať.  Skupinky s malým počtom žiakov umožňujú iný prístup k práci ako v škole. Pozitívne hodnotenie i drobných úspechov, vľúdny prístup, povzbudzovanie a získavanie istoty. Áno, aj takáto forma vyučovania existuje. A kde ? Predsa u nás, v našich nových moderne vybavených učebniach na výborne dostupnom mieste takmer pre každého.

         Naša vzdelávacia agentúra je zameraná  na doučovanie žiakov základných a stredných škôl. Za obdobie 18 rokov v tejto vzdelávacej sfére sme dosiahli výsledky, ktoré potvrdzujú zmysel našej práce a sú pre nás tou najlepšou motiváciou.

           V novom školskom roku 2022/2023 pokračujeme v kurzoch pre piatakov, ôsmakov a deviatakov. Vaše deti budú mať možnosť v časovom predstihu získať vedomosti, flexibilitu pri riešení testov, rozvíjať si logické myslenie a postreh. Individuálne doučujeme žiakov  aj iných ročníkov  ZŠ a SŠ, vždy po dohode s nami. 

  Doučovanie vo všetkých skupinkách je obsahovo zamerané na zlepšenie známok v škole, odstránenie medzier vo vedomostiach a samozrejme aj na úspešné zvládnutie prijímacích skúšok a Testovania 9.  I naďalej chceme pre Vás zostať profesionálni, spoľahliví a dynamickí,  s nadšením z práce a úsmevom na tvári. 

  Máte záujem vyskúšať si doučovanie u nás?  Vyberte si skupinku a kontaktujte nás, prosím.

  Prihláste sa TU na kurzy prípravy na prijímacie pohovory, Testovania 5 a Testovania 9. 

  Prihláste sa TU na indidviduálne kurzy 

  Výber kurzov a frekvencia: 

  • Jeden kurz matematiky a jeden kurz slovenského jazyka v týždni alebo len jeden predmet.
  • Dva kurzy matematiky a dva kurzy slovenského jazyka v týždni, každý deň iné testy, náročnejšie testy aj opakovane.
  • Na utvrdenie učiva ponúkame individuálne doučovanie.


       

  Najnovšie referencie

  Máte záujem o INTENZÍVNE DOUČOVANIE?
  Vyplňte rýchly formulár a príhláste sa na kurz v termíne, ktorý vám vyhovuje.

  Adresa: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, vstup do budovy na rohu Vajnorskej a Družstevnej ulice

  Kontakt: 0905 81 52 91, kontakt@intenzivne.sk

  Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie

  Adresa
  Vajnorská 8/A
  831 04 Bratislava
  vstup do budovy na rohu Vajnorskej a Družstevnej ulice
  Kontakt
  0905 81 52 91
  kontakt@intenzivne.sk

  Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie

  Adresa
  Vajnorská 8/A
  831 04 Bratislava
  vstup do budovy na rohu Vajnorskej a Družstevnej ulice
  Kontakt
  0905 81 52 91
  kontakt@intenzivne.sk

  Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie