Príprava žiakov 9.ročníkov na TESTOVANIE 9 a príjímacie skúšky na gymnáziá a SŠ

Kurz doučovania matematiky:

ONLINE - 9Mc Prijímacie pohovory a TESTOVANIE 9 2022/2023

od Vášho dátumu nástupu na kurz do 04.05.2023


Online doučovanie prostredníctvom portálu ZOOM
September - Máj

Štvrtok

Skupinka do 12 žiakov
9,00 € / hod.

9Mg Prijímacie pohovory a TESTOVANIE 9 2022/2023

od Vášho dátumu nástupu na kurz do 05.05.2023


Vajnorská 8/A , Bratislava
Marec - Máj

Piatok

Skupinka do 4 žiakov
12,50 € / hod.

9Mf Prijímacie pohovory a TESTOVANIE 9 2022/2023

od Vášho dátumu nástupu na kurz do 04.05.2023


Vajnorská 8/A , Bratislava
Január - Máj

Štvrtok

Skupinka do 10 žiakov
9,00 € / hod.

Kurz doučovania slovenského jazyka:

ONLINE - 9Sb Prijímacie pohovory a TESTOVANIE 9 2022/2023

od Vášho dátumu nástupu na kurz do 02.05.2023


Online doučovanie prostredníctvom portálu ZOOM
September - Máj

Utorok

Skupinka do 12 žiakov
9,00 € / hod.

Máte záujem o INTENZÍVNE DOUČOVANIE?
Vyplňte rýchly formulár a príhláste sa na kurz v termíne, ktorý vám vyhovuje.

Adresa: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, vstup do budovy na rohu Vajnorskej a Družstevnej ulice

Kontakt: 0905 81 52 91, kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie

Adresa
Vajnorská 8/A
831 04 Bratislava
vstup do budovy na rohu Vajnorskej a Družstevnej ulice
Kontakt
0905 81 52 91
kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie

Adresa
Vajnorská 8/A
831 04 Bratislava
vstup do budovy na rohu Vajnorskej a Družstevnej ulice
Kontakt
0905 81 52 91
kontakt@intenzivne.sk

Právne informácie

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie