Príprava žiakov 9.ročníkov na TESTOVANIE (MONITOR) 9 a príjímacie skúšky na gymnáziá a SŠ

Kurz doučovania matematiky:

9Mb2 2.etapa - Prijímacie pohovory a TESTOVANIE (MONITOR) 9 2023/2024

od Vášho dátumu nástupu na kurz do 30.04.2024


Vajnorská 8/A , Bratislava
Január - Apríl

Utorok

Skupinka do 10 žiakov
10,20 € / hod.

9Mg2 2.etapa Príprava na prijímacie pohovory a TESTOVANIE (MONITOR) 9 2023/2024

od Vášho dátumu nástupu na kurz do 03.05.2024


Vajnorská 8/A , Bratislava
Január - Máj

Piatok

Skupinka do 10 žiakov
10,20 € / hod.

ONLINE - 9Mc2 2. etapa Prijímacie pohovory a TESTOVANIE 9 2023/2024

od Vášho dátumu nástupu na kurz do 03.05.2024


Online doučovanie prostredníctvom portálu ZOOM
Január - Máj

Piatok

Skupinka do 10 žiakov
10,20 € / hod.

Kurz doučovania slovenského jazyka:

9Se Prijímacie pohovory a TESTOVANIE (MONITOR) 9 2023/2024

od Vášho dátumu nástupu na kurz do 03.05.2024


Vajnorská 8/A , Bratislava
Február - Máj

Piatok

Skupinka do 10 žiakov
10,20 € / hod.

Máte záujem o INTENZÍVNE DOUČOVANIE?
Vyplňte rýchly formulár a príhláste sa na kurz v termíne, ktorý vám vyhovuje.

Adresa: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, vstup do budovy na rohu Vajnorskej a Družstevnej ulice

Kontakt: 0905 81 52 91, kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie

Adresa
Vajnorská 8/A
831 04 Bratislava
vstup do budovy na rohu Vajnorskej a Družstevnej ulice
Kontakt
0905 81 52 91
kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie

Adresa
Vajnorská 8/A
831 04 Bratislava
vstup do budovy na rohu Vajnorskej a Družstevnej ulice
Kontakt
0905 81 52 91
kontakt@intenzivne.sk

Právne informácie

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie