Všetky priority Intenzívneho doučovania


Priority Intenzívneho doučovania:

  1. Zamestnávame výhradne skúsených učiteľov s príjemným vystupovaním.
  2. Vytvárame malé skupinky do10 žiakov (online skupina max. 12), uvedomujeme si, že vyšší počet detí znižuje úroveň práce.
  3. Vyučujeme v moderne vybavených učebniach v Bratislave na Vajnorskej 8/A  a v Bernolákove - dôležitý faktor odstraňujúci stres zo školského prostredia.
  4. Používame moderné učebné pomôcky a didaktickú techniku, čím sa výuka stáva zaujímavou a príťažlivou napr.: magnetické tabule, nástenné tabule, tabuľky, CD prehrávač, počítače, dataprojektory a iné.
  5. Dôsledne vychádzame z učebných osnov, z učebných plánov a vypracovaných metodík výuky.
  6. Dôkladne opakujeme a utvrdzujeme učivo, k úlohám pristupujeme tvorivo.
  7. Posilňujeme zdravé sebavedomie a istotu z očakávaných výsledkov.
  8. Na základe dôvery k učiteľovi sa u nás žiaci neobávajú opýtať na akékoľvek nejasnosti z vyučovanej témy.
  9. Ponúkame možnosť prihlásiť sa súčasne na viac prebiehajúcich kurzov z každého predmetu, každá skupinka postupuje podľa rôznych testov rovnakej kvalitatívnej úrovne
  10. Ponúkame online doučovanie prostredníctvom portálu ZOOM.

Máte záujem o INTENZÍVNE DOUČOVANIE?
Vyplňte rýchly formulár a príhláste sa na kurz v termíne, ktorý vám vyhovuje.

Adresa: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, vstup do budovy na rohu Vajnorskej a Družstevnej ulice

Kontakt: 0905 81 52 91, kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie

Adresa
Vajnorská 8/A
831 04 Bratislava
vstup do budovy na rohu Vajnorskej a Družstevnej ulice
Kontakt
0905 81 52 91
kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie

Adresa
Vajnorská 8/A
831 04 Bratislava
vstup do budovy na rohu Vajnorskej a Družstevnej ulice
Kontakt
0905 81 52 91
kontakt@intenzivne.sk

Právne informácie

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie