Milí žiaci a rodičia,

na www.precvic.si sme zverejňovali zadania úloh,všetky výsledky a postupy testov z prvej sady 10.3.2020 a druhej sady 17.3.2020. Počnúc druhou sadou úloh sme prešli na prácu v  systéme eduPage.org, ktorý všetci poznáte zo základnej školy. Tretia sada a ďaľšie úlohy sa budú vyhodnocovať už len v systéme eduPage.  V poradí už piatu sadu testov pre všetky ročníky sme zverejnili včera 7.4.2020.  V prípade nejasností s riešením úloh a testov nám napíšte na kontakt@intenzivne.sk .

Rozoslali sme Vám 19.3.2020 mailom, ktorý máte uvedený v prihláške, prístupový kód / meno a heslo / do  intenzivne.eduPage.  Tu sú už pripravené testy na vyplňovanie. Výsledky žiak vyplní do testu. Po vyplnení testu sa zobrazí správne odpovedi. Postupy riešení jednotlivých príkladov sú pripojené do testov.  

 >>>>>>>>>>>>>     TU VSTÚPTE DO ONLINE TESTOV INTENZÍVNE.eduPAGE  


Vážení rodičia, milí žiaci a študenti,

naša vzdelávacia agentúra je prioritne zameraná na úspešné prijatie žiakov hlásiacich sa na gymnáziá a stredné školy. Za obdobie 17 rokov v tejto vzdelávacej sfére sme dosiahli výsledky, ktoré potvrdzujú zmysel našej práce a sú pre nás tou najlepšou motiváciou.

                Aká je predstava rodiča, žiaka, či študenta o doučovaní? Hlavne čo najviac sa naučiť a to v príjemnej atmosfére so skúseným učiteľom, ku ktorému mám dôveru a neobávam sa ho na čokoľvek opýtať.  Skupinky s malým počtom žiakov umožňujú iný prístup k práci ako v škole. Pozitívne hodnotenie i drobných úspechov, vľúdny prístup, povzbudzovanie a získavanie istoty. Áno, aj takáto forma vyučovania existuje. A kde ? Predsa u nás, v našich nových moderne vybavených učebniach na výborne dostupnom mieste takmer pre každého.

                V novom školskom roku 2019/2020 pokračujeme v kurzoch pre piatakov, ôsmakov a deviatakov. Vaše deti budú mať možnosť v časovom predstihu získať vedomosti, flexibilitu pri riešení testov, rozvíjať si logické myslenie a postreh.

Doučovanie vo všetkých skupinkách je obsahovo zamerané na úspešné zvládnutie prijímacích skúšok, Testovania 9 a samozrejme aj na zlepšenie známok v škole. I naďalej chceme pre Vás zostať profesionálni, spoľahliví a dynamickí,  s nadšením z práce a úsmevom na tvári.

Máte záujem vyskúšať si doučovanie u nás?  Vyberte si skupinku a kontaktujte nás, prosím.

V školskom roku 2019/2020 máte možnosť voľby doučovaní z matematiky a zo slovenského jazyka:

  1. Doučovanie v skupinke 9 - 10 žiakov.
  2. Učiteľ len pre Vás - individuálna príprava.

Prihláste sa TU na nové kurzy prípravy a Testovania 9. 

Výber kurzov a frekvencia: 

  • Jeden kurz matematiky a jeden kurz slovenského jazyka v týždni alebo len jeden predmet.
  • Dva kurzy matematiky a dva kurzy slovenského jazyka v týždni, každý deň iné testy, náročnejšie testy aj opakovane.
  • Na utvrdenie učiva ponúkame individuálne doučovanie.

Dňa 25.5.2018 vstúpil do platnosti a účinnosti zákon o ochrane osobných údajov. Podrobnosti o Vašich právach sú uvedené na intenzivne.sk/pravne-informacie


     

Najnovšie referencie

Máte záujem o INTENZÍVNE DOUČOVANIE?
Vyplňte rýchly formulár a príhláste sa na kurz v termíne, ktorý vám vyhovuje.

Adresa: Administratívna budova Dom odborov, Vajnorská 1, Bratislava, vstup vchodom z Trnavského mýta, 3. poschodie

Kontakt: 0905 81 52 91, kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie

Adresa
Administratívna budova Dom odborov
Vajnorská 1, Bratislava
vstup vchodom z Trnavského mýta
3. poschodie
Kontakt
0905 81 52 91
kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie

Adresa
Administratívna budova Dom odborov
Vajnorská 1, Bratislava
vstup vchodom z Trnavského mýta
3. poschodie
Kontakt
0905 81 52 91
kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie