Vaše otázky

Kedy sa mám prihlásiť na doučovanie ?

Najlepšie je začať s doučovaním už od začiatku, čiže od septembra. Dostatočne si precvičíš testy, porozumieš úlohám, doplníš si medzery v učivách a získaš aj vedomosti vopred. Prihlasovanie je možné aj priebežne. Výber skupiniek sa však časom zmenšuje.

Ako sa u vás precvičujú testy ? 
Podstatou našej práce je naučiť žiakov porozumieť zadaniu úloh, pochopiť úlohu a rozumieť postupu, ktorý zvolíme.
Nemá zmysel skontrolovať len výsledky, treba vedieť, prečo je tvoja odpoveď správna alebo nesprávna.

Môžem sa na hodine opýtať, keď niečomu nerozumiem ? 
Pravdaže, my chceme, aby ste sa bez obáv spýtali. Ochotne vám všetko vysvetlíme.

Je možné si okrem kurzu objednať aj individuálnu hodinu alebo hodiny ?
Pridanie hodiny, kde si len sám so svojím pedagógom, ti môže pomôcť vo viacerých smeroch. Napríklad si chceš utvrdiť ešte niektoré učivo alebo máš svoje testy a potrebuješ si skontrolovať alebo vypracovať úlohy s učiteľom.

Zadávate aj domáce úlohy ?
Áno, je veľmi vhodné si učivo doma precvičiť, nie všetko z hodiny si zapamätáš.

 Môžu sa rodičia informovať o výsledkoch žiakov na našich doučovaniach ?
Áno, stačí si dohodnúť termín a radi podáme potrebné informácie.

Kto v Intenzívnom doučovaní učí ?
Učia učitelia, nie študenti. Učitelia si vedia pekne zorganizovať hodinu, správne učivo vysvetlia, majú skúsenosti a vedia si vytvoriť príjemnú atmosféru. Ak je treba, tak zvládnu aj disciplínu na našich doučovaniach.

Radi odpovieme na vaše ďalšie otázky, stačí nám zavolať na 0905 81 52 91 alebo napísať mail na kontakt@intenzivne.sk  :-)

Máte záujem o INTENZÍVNE DOUČOVANIE?
Vyplňte rýchly formulár a príhláste sa na kurz v termíne, ktorý vám vyhovuje.

Adresa: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, vstup do budovy na rohu Vajnorskej a Družstevnej ulice

Kontakt: 0905 81 52 91, kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie

Adresa
Vajnorská 8/A
831 04 Bratislava
vstup do budovy na rohu Vajnorskej a Družstevnej ulice
Kontakt
0905 81 52 91
kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie

Adresa
Vajnorská 8/A
831 04 Bratislava
vstup do budovy na rohu Vajnorskej a Družstevnej ulice
Kontakt
0905 81 52 91
kontakt@intenzivne.sk

Právne informácie

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie