Príprava žiakov 8.ročníkov ZŠ na bilingválne gymnázia

Kurz doučovania matematiky:

8Mb 2019/2020

od Vášho dátumu nástupu na kurz do 31.03.2020


Administratívna budova Domu odborov - Trnavské mýto
September - Marec

Utorok

Skupinka do 9 žiakov
7,05 € / hod.

8Mh-Docvičovací kurz

od Vášho dátumu nástupu na kurz do 07.05.2020


Administratívna budova Domu odborov - Trnavské mýto
Február - Máj

Štvrtok

Skupinka do 10 žiakov
6,30 € / hod.

Máte záujem o INTENZÍVNE DOUČOVANIE?
Vyplňte rýchly formulár a príhláste sa na kurz v termíne, ktorý vám vyhovuje.

Adresa: Administratívna budova Dom odborov, Vajnorská 1, Bratislava, vstup vchodom z Trnavského mýta, 3. poschodie

Kontakt: 0905 81 52 91, kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie

Adresa
Administratívna budova Dom odborov
Vajnorská 1, Bratislava
vstup vchodom z Trnavského mýta
3. poschodie
Kontakt
0905 81 52 91
kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie

Adresa
Administratívna budova Dom odborov
Vajnorská 1, Bratislava
vstup vchodom z Trnavského mýta
3. poschodie
Kontakt
0905 81 52 91
kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie