Príprava žiakov 9.ročníkov na TESTOVANIE 9 a príjímacie pohovory na štvorročné gymnáziá a SŠ

Kurz doučovania matematiky:

9Mf Prijímacie pohovory a TESTOVANIE 9 2019/2020

od Vášho dátumu nástupu na kurz do 05.05.2020


Administratívna budova Domu odborov - Trnavské mýto
Január - Máj

Utorok

Skupinka do 9 žiakov
7,14 € / hod.

9Mh-Docvičovací kurz

od Vášho dátumu nástupu na kurz do 07.05.2020


Administratívna budova Domu odborov - Trnavské mýto
Február - Máj

Štvrtok

Skupinka do 10 žiakov
6,30 € / hod.

Kurz doučovania slovenského jazyka:

9Sg Prijímacie pohovory a TESTOVANIE 9 2019/2020

od Vášho dátumu nástupu na kurz do 07.05.2020


Administratívna budova Domu odborov - Trnavské mýto
December - Máj

Štvrtok

Skupinka do 9 žiakov
7,14 € / hod.

Máte záujem o INTENZÍVNE DOUČOVANIE?
Vyplňte rýchly formulár a príhláste sa na kurz v termíne, ktorý vám vyhovuje.

Adresa: Administratívna budova Dom odborov, Vajnorská 1, Bratislava, vstup vchodom z Trnavského mýta, 3. poschodie

Kontakt: 0905 81 52 91, kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie

Adresa
Administratívna budova Dom odborov
Vajnorská 1, Bratislava
vstup vchodom z Trnavského mýta
3. poschodie
Kontakt
0905 81 52 91
kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie

Adresa
Administratívna budova Dom odborov
Vajnorská 1, Bratislava
vstup vchodom z Trnavského mýta
3. poschodie
Kontakt
0905 81 52 91
kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie