Príprava žiakov 9.ročníkov na TESTOVANIE 9 a príjímacie pohovory na štvorročné gymnáziá a SŠ

Kurz matematiky:

9Mb Prijímacie pohovory a TESTOVANIE 9 2019/2020

od Vášho dátumu nástupu na kurz do 05.05.2020


Administratívna budova Domu odborov - Trnavské mýto
September - Máj

Utorok

Skupinka do 9 žiakov
7,05 € / hod.

9Md 2019/2020 Prijímacie pohovory a Testovanie 9

od Vášho dátumu nástupu na kurz do 09.05.2020


Administratívna budova Domu odborov - Trnavské mýto
Október - Máj

Sobota

Skupinka do 9 žiakov
7,26 € / hod.

9Ma Prijímacie pohovory a TESTOVANIE 9

od Vášho dátumu nástupu na kurz do 06.05.2020


Administratívna budova Domu odborov - Trnavské mýto
September - Máj

Streda

Skupinka do 9 žiakov
7,05 € / hod.

Kurz slovenského jazyka:

9Sb Prijímacie pohovory a TESTOVANIE 9

od Vášho dátumu nástupu na kurz do 07.05.2020


Administratívna budova Domu odborov - Trnavské mýto
September - Máj

Štvrtok

Skupinka do 9 žiakov
7,05 € / hod.

9Sc 2019/2020 Príjímacie pohovory a TESTOVANIE 9

od Vášho dátumu nástupu na kurz do 09.05.2020


Administratívna budova Domu odborov - Trnavské mýto
September - Máj

Sobota

Skupinka do 9 žiakov
7,26 € / hod.

9Se Prijímacie pohovory a TESTOVANIE 9 2019/2020

od Vášho dátumu nástupu na kurz do 09.05.2020


Administratívna budova Domu odborov - Trnavské mýto
September - Máj

Sobota

Skupinka do 9 žiakov
7,26 € / hod.

Máte záujem o INTENZÍVNE DOUČOVANIE?
Vyplňte rýchly formulár a príhláste sa na kurz v termíne, ktorý vám vyhovuje.

Adresa: Administratívna budova Dom odborov, Vajnorská 1, Bratislava, vstup vchodom z Trnavského mýta, 3. poschodie

Kontakt: 0905 81 52 91, kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie

Adresa
Administratívna budova Dom odborov
Vajnorská 1, Bratislava
vstup vchodom z Trnavského mýta
3. poschodie
Kontakt
0905 81 52 91
kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie

Adresa
Administratívna budova Dom odborov
Vajnorská 1, Bratislava
vstup vchodom z Trnavského mýta
3. poschodie
Kontakt
0905 81 52 91
kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie