Povedali o nás

Vážená pani Mgr. Kuboňová, oznamujem Vám, že moja dcéra Miška Mrázová bola prijatá na 4-ročné gymnázium a som presvedčená, že jej veľmi pomohlo doučovanie vo Vašej agentúre. Z uvedeného dôvodu Vám chcem poďakovať za výbornú prípravu na prijímacie pohovory a zaželať Vám veľa úspechov vo Vašej práci. S pozdravom

Alena Mrázová

Vážená pani riaditeľka, aj keď s veľkým oneskorením, ale predsa, by sme sa Vám chceli poďakovať za doučovanie, pretože si myslím, že aj keď bola dcérka čistou jednotkárkou, doučovanie jej pomohlo tak v učení, ako i k dodaniu sebaistoty. Musíme sa Vám pochváliť, že nielen urobila prijímačky na Metodovu a Vazovovu, ale ju aj na obe gymnázía prijali... Sárka dodnes na Vás veľmi dobre spomína, s tým, že viete vysvetlovať učebnú látku...( čo nie každý vie, aj keď má pedagogické vzdelanie...) Ešte raz ďakujem.

Ingrid Hrevušová

Vážená pani Kuboňová, chceli by sme sa aj touto cestou poďakovať za vynikajúci prístup k deťom, ktoré sa zúčastnili prípravy na prijímacie pohovory na osemročné gymnázia. Dcéra Eliška sa síce prezentovala na základnej škole vynikajúcimi výsledkami, ale aj vďaka doučovaniu vo Vašej agentúre sa dostala na gymnázium a má z toho samozrejme veľkú radosť a tak isto sme spokojní aj my rodičia. Na hodinách ocenila najmä malý počet detí a tým aj viacej individuálny prístup k nim, možnosť riešiť príklady príklady zo starších skúšok, možnosť porovnať sa s ostatnými deťmi. Samozrejme nesmieme zabudnúť ani na rôzne tipy, na čo sa sústrediť, ako správne pochopiť otázku zadania a podobne. Keďže staršia dcéra nastupuje do deviateho ročníka a čaká ju monitor, určite bude chodiť na prípravu, aj napriek tomu, že patrí k trom najlepším v triede a má samé jednotky. Sme si vedomí, že správna podpora od erudovaného pedagóga urobí viac ako rodičovská príprava v domácich podmienkach a to aj v prípade, že máte doma "jednotkárov". So želaním všetkého dobrého

Martina Klepková

Vážená agentúra, v dnešnej dobe existujú rôzne typy škôl, orientované na jazyky, matematiku, informatiku či viac umelecky, a tým pádom majú rôzne nároky a vyučujú podľa osnov, ktoré sa môžu líšiť. Keď nastupuje šesťročné dieťa do školy, nevie ani ono ani rodič, či bude daná škola vyhovovať jeho naturelu, možnostiam i ambíciam. Častokrát nastane situácia, kedy je úroveň kvality vyučovania tak odlišná, že aj žiaci dosahujúci výborné štúdijné výsledky sú nútení sa doučiť, ak sa rozhodnú nastúpiť na iný typ školy. V tomto momente je potrebný niekto, kto dieťa doučí, doplní prípadné medzery, či dovysvetľuje. A práve Vaša agentúra si stanovila takýto cieľ. Týmto príspevkom si Vás dovoľujem ubezpečiť, že ste na správnej adrese, čo sa týka doučovania z rôzneho dôvodu. Osobitne by som sa rada poďakovala pani Kuboňovej, ktorá sa venovala dcére pri príprave na prijímacie pohovory na bilingválné gymnázium. Dcéra dosiahla popredné umiestnenie a mohla si nakoniec vybrať aj typ strednej školy, pretože tato príprava bola zároveň aj precvičovaním na Monitory 9, kde taktiež dosiahla vynikajúce výsledky. Zaroveň vyjadrujem veľké poďakovanie aj pani učiteľke Cvikovej, ktorá so synom precvičovala matematiku nielen na maturitu ale aj na prijímacie pohovory na vysokú školu. Aj napriek tomu, ze doučovanie prebiehalo po škole, syn sa naň tešil a aj poctivo pripravoval, čo sa prejavilo opäť vo vynikajúcom výsledku nielen na maturitách ale aj na prijatí na České vysoké učení technické v Prahe. Do tretice patrí moja vďaka pani učiteľke Marike Kuboňovej, ktorá zabezpečila synovi prípravu na úspešný certifikát z anglického jazyka. Vo všetkých prípadoch práca zo strany učiteľov prebiehala systematicky a cielene. Ďakujem a želám veľa ďalších úspechov vo Vašej práci.

Gabriela Rečková

Chcela by som sa Vám touto cestou veľmi pekne poďakovať za vynikajúcu prípravu mojej dcéry na prijímacie pohovory na 5- ročné bilingválne štúdium. Doučovanie jej pomohlo a vďaka nemu sa umiestnila na skvelom mieste a bola prijatá na gymnázium. Oceňujem prípravu z matematiky, kde si objasnili príklady, ktoré jej robili problémy a taktiež so slovenského jazyka. Vyučovacie hodiny boli zaujímavé , učitelia veľmi milí a dcéra na doučovanie chodila rada a vracala sa spokojná. Ešte raz vrelá vďaka p. riaditeľka.

Iveta Nguyenová

Dovoľte mi poďakovať zo srdca pani Kuboňovej za skutočne efektívne vyučovanie môjho syna a za skvelú prípravu k prijímacím pohovorom. Daniel bol prijatý na 2 stredné skoly bez problémov. Veľmi, veľmi pekne Vám ďakujeme a želáme veľa ďalších úspechov vo vyučovaní a mnoho spokojných a úspešných detí a aj ich rodičov.

Štetinovi, mama a syn

Vážená pani Mgr. Kuboňová, Touto cestou ďakujem za prípravu dcéry na skúšky na 5. roč. bilingválne gymnázium. Aj vďaka Vašej príprave dcéra dosiahla výborné výsledky z testov, bola prijatá na obidve gymnáziá a mohla si zvoliť strednú školu podľa svojho záujmu. Ďakujem.

Monika Biliková

Dobrý deň p. Kuboňová, chcela by som sa Vám poďakovať za prípravu mojej dcéry Barborky na prijímačky. Barborka chodila na Vaše hodiny veľmi rada a páčilo sa jej u vás.

Stenová Zuzana

Dobrý deň, chcela by som Vám poďakovať za doučovanie mojej dcéry, ktorá vďaka Vám bola prijatá na obidve bilingválne gymnázia, aj na Gymnázium Jura Hronca a aj na Evanjelické lýceum, takže si môžeme ešte vyberať. S pozdravom,

Anna Gergelyová

Vážená pani Mgr. Kuboňová, po úspešnom prijatí syna Petra na päťročné bilingválne slovensko-anglické štúdium sa Vám chcem poďakovať za výsledok, ktorý dosiahol na prijímačkách (skončil druhý v poradí) a to určite aj vďaka Vášmu doučovaniu a individuálnej príprave. S vďakou

RNDr. Peter Mlkvík

Vážená pani riaditeľka, Palko u vás absolvoval prípravu na osemročné gymnázium. Prijímacie skúšky urobil a je prijatý. Ďakujem veľmi pekne. S pozdravom

Bartošová

Vážená pani riaditeľka, doplňujem informáciu o výsledkoch Martina na Monitore9 - verím, že aj vďaka intenzívnej príprave na doučovaní dosiahol zo slovenčiny 96 a z matematiky 95 % a bol prijatý bez prijímacích skúšok na obe vybrané gymnáziá (rozhodol sa pre matematickú triedu na gymnáziu na Grosslingovej ulici). Ešte raz srdečná vďaka za kvalitnú prípravu a Vaše úsilie. Prajem veľa spokojných študentov. S pozdravom

Ing. Eva Jacková

Vážená pani riaditeľka, touto správou by som Vám veľmi rada poďakovala za celkovú prípravu na prijímačky Vašou agentúrou na 5-ročné gymnázium v tomto školskom roku. Aj vďaka ochote mojich vyučujúcich učiteliek som skončila ako prvá v zozname prijatých na bilingválny program Gymnázia Jura Hronca :-) . Myslím, že moje pani učiteľky odviedli skvelú prácu v príprave na skúšku, ktorá ma hoci prekvapila, no nezastrašila, najmä kvôli výborne zopakovanému a osvojenému učivu. Želám Vám veľa ďalších úspešných študentov a naďalej výborne výsledky v doučovaní študentov. S pozdravom Ivana Škodroňová absolventka kurzu matematiky a slovenčiny pre 8. ročník v šk. roku 2014/15

Ivana Škodroňová

Dobrý deň, hoci dodatočne, o to aktuálnejšie v tento septembrový čas, by sme sa chceli touto cestou poďakovať pani riaditeľke Mgr.Kuboňovej za pomoc v príprave nášho syna Mateja na prijímacie pohovory na osemročné gymnázium. Hoci sme si zohnali nejaký materiál k príprave, bežne dostupný v kníhkupectvách alebo od priateľov, v domácom prostredí nie je vždy optimálny priestor na doučovanie. Rodičia to poznajú, únava z práce, vyrušovanie súrodencov, aj dieťa samo je po riadnom vyučovacom procese v škole málo náchylné k ďalšiemu učeniu na prijímačky. Nie je možné v takomto predsa ešte detskom veku očakávať od žiaka dokonale uvedomelý prístup k nejakému postupu alebo napredovaniu. Aj tak si najprv musí urobiť bežné domáce úlohy do svojej školy, v tej predsa nikoho nemusí zaujímať, či sa žiak niekam hlási, to je jeho ambícia a školské povinnosti sú prvoradé. Mierne súťaživé alebo porovnávacie prostredie s ostatnými kandidátmi na gymnázium má niečo do seba a preto malá skupina spolubojovníkov, ktorý sa stretávajú na Intenzívnom doučovaní je asi optimálnym priestorom pre doučenie a pritom bez trápenia. Doma je potom tej práce menej, ale aj v tej treba pokračovať. O tom, že pedagógovia tejto inštitúcie každoročne sledujú testy, aké boli na prijímačkách a na základe viacročných skúseností vedia erudovane poradiť, na čo sa sústrediť, snáď netreba hovoriť, to je samozrejmosť. Nášho syna sme pritom prihlásili na doučovanie vcelku neskoro, do už rozbehnutej skupiny, napriek tomu neľutujeme. Niekedy treba doučovanie správne načasovať, ani príliš skoro ani neskoro. To už je na úvahe rodiča. Menej ako by sa zdalo pritom záleží na tom, aké známky nosí dieťa zo školy. Ani čistý jednotkár nemusí na prijímačkách obstáť tak, ako by to jeho rodič predpokladal, pokiaľ neskúsi predchádzajúce testy, chytáky a trochu stresu. Náš syn dopadol tak, že nakoniec si vyberal z dvoch gymnázií, na ktoré ho prijali, je to celkom príjemné zadosťučinenie za vynaloženú námahu. Samozrejme to ešte nezaručuje úspech na škole samotnej, to ukáže budúcnosť. Takže, ak sú nejakí rodičia nerozhodnutí, vrele odporúčame Intenzívne doučovanie a pani riaditeľke Mgr.Kuboňovej a jej kolegom želám ďalšie úspechy v doučovaní svojich žiakov a následne veľa spokojných rodičov.

Radoslav Račický

Rada by som sa poďakovala pani Kuboňovej za ochotný prístup a čas, ktorý so mnou strávila. Páčilo sa mi, že ma naučila rôzne zrýchľováky pri počítaní matematických príkladov. Tiež sme si vybrali veľa zaujímavých a užitočných pomôcok, ktoré využijem aj v budúcnosti. Aj napriek tomu, že vyučovanie prebiehalo po škole, vôbec som nebola unavená a veľmi som sa naň tešila.

Veronika Rečková

Vážená pani Mgr. Kuboňová, po úspešnom prijatí syna Adamka na osemročné gymnázium sa Vám chcem poďakovať za výsledok, ktorý dosiahol na prijímačkách (skončil druhý v poradí) a to určite aj vďaka Vášmu doučovaniu. Tento rok vzhľadom na zmenu v školskom zákone mali terajší piataci, ktorí boli neúspešní na prijímacích pohovoroch ako štvrtáci možnosť po roku absolvovať "príjimačkové repete". Minulý rok ako štvrták - jednotkár bez doučovania skončil piaty pod čiarou, napriek jeho výborným školským výsledkom a intenzívnej domácej príprave, tento rok výsledky na prijímačkách boli výrazne lepšie. Z vlastnej skúsenosti odporúčam doučovanie všetkým - aj tým najšikovnejším piatakom, pretože si myslím, že skúsený pedagóg s individuálnym prístupom vie jednak na čo sa zamerať v príprave na testy - čo robí žiakom najčastejšie problémy ako aj vychytať u každého žiaka nedostatky, o ktorých on ani jeho rodičia často ani nevedia. Druhého syna čakajú prijímacie pohovory na osemročné gymnázium budúci rok a napriek tomu, že patrí k najlepším žiakom v triede už teraz sme rozhodnutí, že bude chodiť na doučovanie a určite si vyberieme Intenzívne doučovanie.

Michaela Kostičová

Rád by som sa veľmi týmto pekne poďakoval pani riaditeľke za intenzívnu individuálnu prípravu nášho syna na prijímacie skúšky na osemročné gymnázium. V relatívne krátkom čase si zopakoval učivo zo slovenského jazyka i z matematiky tak efektívne, ako sme to doma napriek všetkej snahe nedokázali. Následne úspešne zložil prijímaciu skúšku a bol prijatý na gymnázium. Myslím, že táto investícia do vzdelania bola tou najlepšou, aká sa nám kedy podarila. S vďakou

Ing. Róbert Osvald

Treba chodiť na doučovanie pred prijímačkami na gymnázium? Áno aj nie. Keď som sa opýtal pani triednej učitelky na rodičovskom združení, či budú žiaci pripravení na prijímacie pohovory, tak mi odpovedala, že ona ich naučí všetko, čo je v osnovách. Na druhej strane pripustila, že na testoch sa vyžaduje aj látka, ktorá prekračuje predpísané osnovy. S prípravou sme začali už od septembra. Doma sme pol roka riešili testy z predchádzajúcich rokov, ktoré sú k dispozícii formou kníh. Bolo dosť náročné dcéru pravidelne primäť k práci. Kontrola výsledkov tiež zaberala veľa času. V druhom polroku naša dcéra Simonka začala navštevovať doučovanie. Doma sme sa prestali zaoberať prípravou. To pre nás znamenalo značnú úľavu. Navyše na doučovaní sa okrem jednoduchého riešenia testov aj vysvetľovala potrebná učebná látka. Zároveň sa žiak vie aj porovnať s ostatnými spolužiakmi. Na prijímacích pohovoroch na gymnázium skončila naša dcéra na prvom mieste spomedzi prihlásených. Podľa toho a aj podľa toho, ako skončili jej spolužiačky a spolužiaci, usudzujem, že doučovanie zvyšuje šance na prijatie.

Vladimír Veselý

Absolvoval som individuálne doučovanie z matematiky, lebo som si potreboval doplniť chýbajúce vedomosti. Chcem sa týmto poďakovať pani riaditeľke Kuboňovej za skvelý prístup a spôsob výučby, ktorý mi veľmi pomohol pochopiť učivo, ktoré mi predtým robilo problémy.

Luki

Rada by som sa poďakovala pani riaditeľke, za jej ochotu a prácu na hodinách. Veľmi veľa ma naučila a pomáhala mi na monitoring. A tak som sa bez problémov dostala na strednú školu. Som veľmi rada, že som sa tam dostala. Za to jej veľmi pekne ďakujem.

Pavlínka Hrdá

Dobrý deň p. riaditeľka, chcela som Vás informovať a poďakovať Vám aj Vášmu tímu. Dcéru prijali najprv v marci na 8-ročné bilingválne na Gamču, aj na C.S.Lewisa a neskôr v máji aj na Metodku aj GJH, pre ktoré sa nakoniec rozhodla. Ďakujeme za pomoc a prípravu, aby dcéra mohla studovať tam, kde si to želala.

Veronika Komorníková

Dobrý deň pani Kuboňová, chcela by som sa týmto poďakovať za skvelú prípravu pre Miriam na 8 ročné gymnázium v oboch predmetoch a oznámiť vám, že bola prijatá. Prajem v budúcnosti všetko dobré. S pozdravom

Andrea Micháleková

Vážená pani Kuboňová, Dovoľte nám poďakovať za Vašu ústretovosť, napriek tomu, že sme Vás kontaktovali len dva týždne pred konaním prijímacích pohovorov na osemročné gymnázia. Veľmi flexibilne ste umožnili našej dcére absolvovať niekoľko individuálnych doučovacích hodín zo slovenského jazyka a matematiky, čo určite prispelo k jej úspechu na oboch cieľových gymnáziách – Metodova a Bajkalská, pričom na Bajkalskej obsadila 1. miesto. S pozdravom

rodičia Niny

Ďakujeme za výbornú prípravu na prijímacie skúšky na osemročné gymnázium. Dcéra bola prijatá na obe osemročné gymnáziá, na jednom z nich sa po vyhodnotení výsledkov prijímacích skúšok umiestnila ako prvá v celkovom poradí :-). S pozdravom

M.Halák

Dobrý večer, Sofinka je prijatá na Vazovovu, skončila na prvom mieste. Ešte raz Vám veľká vďaka za super prípravu. Pekný večer

Gabika Šimová

Dobrý deň, chcem sa Vám poďakovať za dobrú prípravu a pomoc pre Natáliu Streďanskú. Prijali ju na Tilgnerovú - skončila 12. zo 180 :-) Prajem pekný deň a veľa úspechov vo Vašej práci.

Henrieta Streďanská

Vážená pani Kuboňová, vážení učitelia. Pridávame sa k spokojným rodičom, veľmi pekne ďakujeme za kvalitnú a efektívnu prípravu nášho syna Matúša. Po 3-mesačnom doučovaní matematiky i slovenského jazyka bol prijatý z 8.ročníka na bilingválne gymnázium Tilgnerova. Skončil na 17. mieste. S úctou a poďakovaním,

Dana Jurkovičová

Dobrý večer, pani Kuboňová, našu Verušku prijali na španielske gymnázium ! Práve sme pozreli výsledky. Je to aj zásluha Vaša a Vašich kolegov, za čo Vám srdečne ďakujem

Eva Striebliková

Dobrý deň, pani riaditeľka, ďakujem Vám za to, čo ste ma naučili vo Vašej agentúre. Dostal som sa na GJH a aj na Tomášikovu.

Krištof

Vážená pani riaditeľka, s potešením Vás informujem, že som bol prijatý na Gymnázium Jána Papánka a ďakujem za pomoc. ☺ S pozdravom

Adam Obert

Dobrý deň pani Kuboňová, rada by som sa Vám a celému Vášmu tímu poďakovala za prípravu syna Karol na monitor a taktiež prijímacie skúšky. V oboch bol nadpriemerne úspešný, čo je zásluha doučovania vo Vašej agentúre. O dva roky budeme pripravovať na tieto dve udalosti aj našu dcéru a určite sa na Vás znova obrátime.

Júlia Prociková

Dobrý deň, ďakujeme za prípravu Šimona Vlniešku na 8.ročné gymnázium.Šimon sa dostal na Gamču aj na Bajkalskú. S prípravou sme boli spokojní.

Vlniešková

Dobrý deň, týmto by som sa Vám chcel poďakovať za Váš profesionálny prístup pri príprave detí na prijímacie pohovory na 8-ročné gymnáziá. Lucke sa vďaka Vášmu prístupu podarilo dostať na gymnázium na Metodovej ulici a tiež na gymnázium na Bajkalskej ulici. Prajem veľa úspechov v ďalších prípravných kurzoch a ešte raz ďakujem za Vašu všetku snahu a odbornosť. S pozdravom

Marián Fedurco

Dobrý deň, moja dcéra Sarah Csordásová sa u Vás zúčastnila prípravy na prijímacie pohovory zo slovenského jazyka a matematiky. Sarah bola veľmi spokojná s výučbou a celkovým prístupom, čo sa odrazilo aj na jej výsledkoch. Na obe školy kam si dala prihlášky bola prijatá, myslím, že s veľmi úspešným výsledkami ( Gymnázium Metodova - 4 v poradí a Gymnázium Vazovova 2 v poradí). Kontakt na Vás som odporučila aj ďalším známym. Ďakujeme všetkým pani učiteľkám a samozrejme pánom učiteľom za skvelú prípravu! Ešte raz ďakujeme veľmi pekne a držíme Vám palce, aby ste mali čo najviac úspešne prijatých žiakov !

Martina Csordás Švecová

Dobrý deň pani Kuboňová, Maxinko ma prosil, aby som pravdepodobne Vám, ak ste ho učili matematiku v príprave na pohovory na 8-ročné gymnázia, dala vedieť, že ho prijali aj na GAMČU, aj na Novohradskú. Veľmi sa teší, akurát sa nevie rozhodnúť na ktorú školu ísť :), a zajtra máme termín na zápis. Vy by ste ktorú odporučili? Ďakujem za super prípravu syna a prajem veľa veľa dalších úspechov.

Nemethová Miriam

Dobrý deň, rada by som sa poďakovala za intenzívne doučovanie u vás, ktoré absolvovala naša dcéra. Bola veľmi spokojná s prístupom a ochotou pani učiteľky. Zúročilo sa to na výsledkoch monitorov, ktoré napísala natoľko dobre, že nemusela robiť prijímacie pohovory. Ísť ku vám na doučovanie bolo dobré rozhodnutie a dobre investované peniaze. Ešte raz ďakujeme

Zlatica Janvarsová

Dobrý deň pani Kuboňová, Veľmi pekne Vám chcem poďakovať za doučovanie syna Nicholasa Klama na prijímačky na 8-ročné gymnázium celý rok. Odviedli ste fantastickú prácu a veľmi pekne Vám za ňu ďakujem. Nicholas sa hlásil a robil prijímačky na 1. Súkromnom gymnáziu Bajkalská – skončil na 9.-tom mieste! A robil prijímačky na GJH, veľmi ťažké gymnazium Jura Hronca, podľa mňa – a tam skončil na 8.-mom mieste!! Vybrali sme po dlhšom a neľahkom rozhodovaní GJH… Dúfam, že sme rozhodli dobre. Musím povedať, že sme z jeho výsledkov odpadli. Proste odpadli, normálny šok. Vždy som ho síce považovala za takého “matematika” a učil sa ľahko na škole, ale prijímačky som považovala za veľmi vysokú latku a bola som skôr pripravená úplne vážne, že zostane na základnej škole. Celá príprava bola iba na Vás a ešte na tom čo mu dávala ZŠ. Keď som sa ho spýtala ako teraz po prijímačkach vníma Vaše doučovanie (na ktoré chodil z čistého donútenia J) tak priznal, že mu dalo najmä to, že “ste ho naučili rýchlo počítať”. Bola som dojatá. Ešte raz Vám chcem veľmi pekne zo srdca poďakovať za všetko čo ste pre neho a pre jeho prípravu celý rok spravili. Tiež Vám ďakujem, že ste sa deťom venovali aj tie dve stredy, ktoré boli štátne sviatky, ale pre tú intenzitu prípravy pred skúškami boli veľmi dôležité. Nikdy nezabudneme na Vašu pomoc a budem všade Vaše doučovanie len doporučovať. Prajem Vám všetko dobré, veľa šťastia, zdravia a splnených želaní. Krásne prázdniny. S láskou

Slávka Klamová

Dobry deň prajem, aj som sa chystala Vám napísať, za všetko vďaka, dcéra Alica sa dostala aj na gymnázium Tomášikova, aj Metodova. Kvalitná príprava z matematiky , vďaka za prípravku zo slovenciny! Rovnako ako aj syn v minulosti. S pozdravom, Vodrážková

16.5.2021

Chceli by sme sa Vám poďakovať za doučovanie v priebehu roka syna. Prijali ho na vybraté gymnázium, tak sa tešíme. Boli sme s Vami, veľmi, veľmi spokojní. Veľmi oceňujeme prístup, rôznorodosť testov, cez ktoré prešli a ktoré ho pripravili na prijímacie skúšky, množstvo praktických tipov,– verím, že si ich bude pamätať do konca života. Želáme Vám veľa spokojných rodičov a študentov. Nech sa Vám darí. Miklovičovi

19.5.2021

Dobrý deň, dcéra Miška bola vďaka Vám prijatá na svoju vysnívanú školu (GJH). Veľmi pekne ďakujeme za doučovanie, či už skupinové, alebo individuálne. Sme s úrovňou Vašej školy veľmi spokojní a tešíme sa na budúcu spoluprácu. Pekný deň. S pozdravom Kollárová

24.5. 2021

Dobrý deň, Jakub sa dostal na Vazovovu 13.miesto a aj na Bilikovu 26.miesto. ĎAKUJEME VEĽMI INTENZÍVNE:-) a skáčeme od radosti. Krajňákovci

17.5.2021

Máte záujem o INTENZÍVNE DOUČOVANIE?
Vyplňte rýchly formulár a príhláste sa na kurz v termíne, ktorý vám vyhovuje.

Adresa: Administratívna budova Dom odborov, Vajnorská 1, Bratislava, vstup vchodom z Trnavského mýta, 3. poschodie

Kontakt: 0905 81 52 91, kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie

Adresa
Administratívna budova Dom odborov
Vajnorská 1, Bratislava
vstup vchodom z Trnavského mýta
3. poschodie
Kontakt
0905 81 52 91
kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie

Adresa
Vajnorská 8/A
831 04 Bratislava
vstup do budovy narohu Vajnorskej a Družstevnej ulice
Kontakt
0905 81 52 91
kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie